Kiezen we voor de auto of de fiets? Die vraag stond donderdagavond tijdens de raadscommissie centraal in een discussie over het autovrij maken van het Zanderijtunneltje. Een meerderheid van de gemeenteraad wil het tunneltje openhouden voor auto’s. Dit tot grote verbazing van de overige partijen die de voorstanders wijzen op het beleid van de gemeente Katwijk: de belangen van fietsers en voetgangers staan boven die van de auto.

Het Zanderijtunneltje tussen de Baron van Wassenaerlaan en de Nieuwe Duinweg wordt meegepakt in het plan van de provincie Zuid-Holland die in het kader van R-net een nieuwe busbaan aanlegt langs Valkenhorst en de Duinvallei. De provincie adviseert om het tunneltje autovrij te maken. Dit zou de veiligheid van het tunneltje ten goede komen.

Wethouder Rien Nagtegaal vindt het om die reden onbegrijpelijk dat er partijen zijn die hun voorkeur geven voor een situatie waarin de auto’s door het tunneltje blijven rijden. Het tunneltje is ook niet veiliger te maken met bijvoorbeeld verlichting, zoals wordt voorgesteld door enkele partijen. Nagtegaal: ‘Het wordt niet veiliger’. De wethouder benoemt dat het tijdsverlies voor bewoners in de wijk die de auto pakken een luttele minuut is. Het autoverkeer tussen het Tranendal en de Zanderij moet dan omrijden via de Zeeweg of de Westerbaan. De keuze tussen veiligheid en het gemak van een beperkt aantal automobilisten is volgens de wethouder snel gemaakt.

Groenstrook
Als de auto’s gebruik blijven maken van het tunneltje, verdwijnt daarnaast een groot gedeelte van de huidige groenstrook ter hoogte van de Nieuwe Duinweg. Die groenstrook moet dan opgeofferd worden voor een vrij liggend fietspad langs de toekomstige busbaan.

Verdeeldheid
Opvallend bij de discussie over het tunneltje was de verdeeldheid bij de nieuwe coalitiepartijen. DURF wil het tunneltje openhouden voor autoverkeer, omdat het een belangrijke verbinding is tussen twee wijken. Coalitiepartner ChristenUnie wil het autoverkeer op deze plek weren. De partij wil het fietsen stimuleren en vindt dat de veiligheid van de weggebruikers voorop staat. De SGP worstelde met het vraagstuk. De fractie deelt de zorgen van de ChristenUnie over de veiligheid, maar wil het verzoek van bewoners in de wijk niet negeren.

PvdA-fractievoorzitter Matthijs van Tuijl vroeg zich af hoe de drie partijen met die verdeeldheid de komende vier jaar beleid willen voeren. Samen met GemeenteBelangen hield de partij een pleidooi voor de fietsers. De twee partijen vinden dat alle partijen het eigen beleid moeten volgen, zoals het in de Katwijk Agenda Mobiliteit is vastgelegd.

De gemeenteraad moet 2 juni een besluit nemen over eventuele wensen en bedenkingen bij het plan van de provincie.

Hoe de nieuwe coalitiepartijen gezamenlijk over het thema verkeer/infrastructuur denken wordt maandag bekend gemaakt. Op die dag wordt het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd.