DURF, SGP en ChristenUnie zijn er samen uit. Volgende week maandag presenteren zij een nieuw coalitieakkoord. Die dag worden ook de vier nieuwe wethouders bekend gemaakt.

Sonny Spek, fractievoorzitter DURF en formateur: ‘’Als formateur ben ik trots op het bereikte coalitieakkoord. Alle partijen aan tafel hebben zich opbouwend opgesteld om er samen uit te komen’.

DURF besloot na onenigheid met CDA en PvdA verder te onderhandelen met de ChristenUnie en SGP.

DURF laat CDA en Pvda links liggen en onderhandelt verder met SGP en ChristenUnie

Volgens Spek moeten er belangrijke keuzes gemaakt worden de komende jaren. ‘De grote uitdagingen voor de komende jaren vragen om een doordacht verhaal, maar tegelijkertijd realiseren wij ons dat de onzekerheid voor de komende jaren zal blijven. De samenwerking tussen coalitie en oppositie, gemeenteraad en college en bestuur en samenleving moet de komende jaren dan ook in een open houding gebeuren om met breed draagvlak de noodzakelijke keuzes te kunnen maken.’