Maandagmiddag zijn de vier nieuwe wethouders van het nieuwe college gepresenteerd. Sonny Spek (DURF), Emile Soetendal (DURF), Jacco Knape (SGP) en Gerard Mostert (ChristenUnie) vormen de komende vier jaar samen met burgemeester Cornelis Visser het college.

Sonny Spek (DURF)
De fractievoorzitter van DURF maakte vier jaar geleden zijn debuut in de gemeenteraad als raadslid. Spek is 24 jaar en richtte samen met Danny Dubbeldam in 2018 de partij DURF op. Zijn partij werd dit jaar met negen zetels de grootste partij van Katwijk. Als politicoloog zit hij in de laatste fase van Midden-Oostenstudies en Islamstudies aan de Universiteit Leiden en Radboud Universiteit.

Portefeuille
• Duurzaamheid
• Cultuur (incl . Cultuurbedrijf, kunst)
• Accommodatiebeleid
• Sport
• Energietransitie
• Jongeren en jeugdbeleid
• Participatie en bestuursstijl, communicatie
• Maatschappelijke AgendaEmancipatie
• Integratie
• Dierenwelzijn
• Vastgoed (incl . parkeergarages)

Jacco Knape
Knape begon als accountant, maakte een carrièreswitch naar het onderwijs, waar hij, voordat hij wethouder werd, directeur was van de Groen van Prinsterschool. De fractievoorzitter van de SGP begint aan zijn derde termijn als wethouder.

Portefeuille
• Onderwijs
• Economie (incl Unmanned Valley, Greenport, Regionale
Economische Samenwerking, Detailhandel, Bedrijventerreinen, Visserij, Toerisme en Citymarketing, Markt en Toeristenmarkt, Recreatie (inclusief strand))
• Openbare ruimte (Leefomgeving, Onderhoud wegen en bruggen, Beheer en onderhoud buitenruimte, Groenbeleid, Speelplaatsen, Milieubeheer, Onderhoud bruggen en wegen, Natuur(bescherming))
• Monumenten en Erfgoed
• Grondexploitatie
• Financiën

Gerard Mostert (ChristenUnie)
Ook Gerard Mostert is geen onbekende in het college van burgemeester en wethouders. De fractievoorzitter van de ChristenUnie werkte de afgelopen vier jaar als wethouder aan de dossiers Stedelijke Ontwikkeling en Wonen. Daarvoor zat hij als raadslid in de gemeenteraad. Voor zijn wethouderschap was hij werkzaam bij ProDemos.

Portefeuille
• Ruimtelijke ordening
• Volkshuisvesting
• Valkenhorst
• Armoedebestrijding
• Mobiliteit, parkeren, binnenwater, havens, ov, fietsen
• Omgevingswet
• Water

Emile Soetendal (DURF)
De nummer 34 op de lijst van DURF was van 2012 tot 2014 raadslid voor GemeenteBelangen. Soetendal werkt als programmamanager governance, strategie en innovatie bij de Pensioenfederatie en als projectleider bij de Stichting van de Arbeid. Daarvoor werkte hij in diverse functies bij verschillende ministeries.

Portefeuille
• Sociaal domein (Werk en Inkomen, WMO, Jeugdzorg, Kinderopvang, Voorschoolse en vroegschoolse educatie, Arbeidsmarkt en Aansluiting onderwijs, Beschermd Wonen, Volksgezondheid, Toegankelijkheid)
• Personeel en Organisatie
• Grondstoffenbeleid
• Gebiedsgericht werken