De nieuwe coalitiepartijen willen betaalbare woningen en geven de voorkeur aan huizen isoleren in plaats van gasvrij maken. Daarnaast willen DURF, ChristenUnie en SGP een betrouwbaar bestuur zijn en realistische keuzes maken de komende vier jaar. Wat ze niet willen is een koopzondag. De winkels blijven ook nu de confessionele partijen in de minderheid zijn, gesloten op zondag.

Een klein beetje overwerkt, is formateur Sonny Spek van DURF. Maar hij is zeer tevreden over het coalitieakkoord wat op tafel ligt. Hij heeft nog genoeg energie om met zijn nieuwe collega’s de komende vier jaar aan de slag te gaan met Katwijk.

De coalitieonderhandeling tussen DURF, SGP en ChristenUnie lijkt zonder al te veel hobbels verlopen. De partijen zaten de afgelopen vier jaar in dezelfde hoek van de raadzaal en lijken elkaar in de onderhandeling snel gevonden te hebben. Volgens Jan-Willem van der Vijver (ChristenUnie) waren het fijne gesprekken, zonder politieke spelletjes.

Die gesprekken waren niet in de openbaarheid, waar DURF als oppositiepartij in 2018 wel aandacht voor vroeg in een brief aan de onderhandelende partijen. Spek vond het beter om te onderhandelen in beslotenheid, zodat er goede concrete afspraken gemaakt konden worden. Dat was volgens hem bij het akkoord in 2018 niet zo. Daarnaast zijn er nu zogenoemde updates over de onderhandelingen verstuurd, zodat iedereen toch wist in welke fase de onderhandelingen zich bevonden.

Vandaag werd het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd.

Klimaatbeleid
SGP-wethouder Jacco Knape en Sonny Spek (DURF) lagen de afgelopen vier jaar regelmatig met elkaar in de clinch over het klimaatbeleid en het aardgasvrij maken van woningen. Nu zetten ze samen een nieuwe koers in. De prioriteit ligt niet meer bij het aardgasvrij maken van woningen. De coalitie wil nu inzetten op het isoleren van huizen.

Winkels
Het is de SGP en ChristenUnie gelukt om de winkels op zondag gesloten te houden. Wel willen de drie partijen onderzoeken wat de impact van een koopzondag kan zijn en hoe de winkelcentra toekomstbestendig gemaakt kunnen worden. Maar de partijen benadrukken: ‘Komende vier jaar, komt er geen koopzondag’.

Horeca
Daar staat wel tegenover dat de sluitingstijden van de horeca worden verruimd. Bezoekers moeten niet meer voor 01.00 uur, maar voor 01.30 uur binnen zijn. Daarnaast mogen strandtenten open tot 01.30 uur of meedoen aan een proef van twee jaar waarbij ze dezelfde sluitingstijden houden als bars en cafés. Het terras mag open tot 01.00 uur.

Woningen
Wethouder Gerard Mostert kan de komende vier jaar verder met zijn slogan ‘bouwen, bouwen, bouwen’. De komende vier jaar moeten er 1.000 woningen gebouwd worden en tot 2040 8.000. Van die woningen moet 65 procent betaalbaar en 30 procent sociale huurwoningen zijn. De woningen gaan de lucht in tot een maximum van 40 meter. De coalitie zet daar wel een kanttekening bij. Het mag hoger, als blijkt dat dit betaalbaarheid of de leefbaarheid ten goede komt.

De drie partijen zijn ook realistisch. Er moeten keuzes gemaakt worden. De gemeente kan niet overal zijn geld aan uitbesteden en dus zullen mensen het niet altijd eens zijn met het beleid. Een groot thema in het nieuwe akkoord is het vertrouwen in het bestuur heroveren. De coalitie wil gemaakte keuzes beter verantwoorden. Een raadgevend referendum moet de betrokkenheid stimuleren en inwoners de kans geven om het beleid bij te sturen. Maar de nadruk ligt nog op raadgevend. De gemeente kan de raad naast zich neerleggen. Spek maakt wel duidelijk dat er als een duidelijk signaal door de inwoners wordt gegeven, de gemeente dit als serieuze overweging meeneemt.

Lees hier het volledige coalitieakkoord