DURF, CDA, SGP en PvdA. Dat zijn de vier nieuwe partijen die een nieuwe coalitie in Katwijk moeten gaan vormen.

De twee informateurs die de afgelopen periode onderzoek hebben gedaan naar de formatie van een nieuwe coalitie laten in verslag weten dat er voorkeur was voor een coalitie met twee confessionele partijen en twee niet-confessionele partijen.

CDA en SGP behouden hun plek in de coalitie. ChristenUnie en GemeenteBelangen moeten plaats maken voor DURF en PvdA.

Voor een coalitie met drie of vijf partijen was geen draagvlak. De voorgestelde coalitie met vier partijen heeft een ruime meerderheid van 24 zetels.

‘Inhoudelijk zijn er verschillen, maar er is een breed vertrouwen dat onderling afspraken zijn te maken over de inhoud’, staat in het onderzoekverslag. Dat zal vooral gaan over volkshuisvesting, de energietransitie en de gemeentelijke financiën.

De partijen hebben ook aangegeven dat ze graag een open houding willen van de coalitie en het college, waarbij steun voor voorstellen ook bij partijen buiten de coalitie wordt gezocht en waarbij onverwachte ontwikkelingen niet tot nieuwe afspraken in een coalitie hoeven te leiden.

Formatie Katwijkse coalitie kraakt al voordat het begint