Nog geen drie uur na de presentatie van informateurs Ineke Ouwehand en Floor Vletter, kraakt het bij de formatie van een nieuwe coalitie in Katwijk. De informateurs adviseren een coalitie met DURF, SGP, CDA en PvdA. Maar die laatste twee partijen vinden dit eindadvies te voorbarig.

Tijdens de presentatie van de twee informateurs zaten van de voorgestelde coalitie alleen DURF en SGP in de zaal. CDA-wethouder Adger van Helden hield zich verscholen in een hoekje, maar was na afloop snel verdwenen. PvdA-fractievoorzitter Matthijs van Tuijl ontbrak bij de bijeenkomst.

Informateurs Ouwehand en Vletter deelden weinig informatie over hoe zij tot een keuze waren gekomen. Volgens Vletter waren er zelfs al documenten in de papierversnipperaar verdwenen. De gesprekken met alle partijen en de fractievoorzitters waren vertrouwelijk. De gesprekken waren wel prettig verlopen. Iedereen had er volgens de informateurs een goed gevoel bij.

Na afloop geen overhandiging van het advies, geen handen die werden geschud. De gezichten van Sonny Spek (DURF) en Jacco Knape (SGP) stonden strak. De sfeer was een beetje ongemakkelijk.

Spek is blij dat het advies een brede afspiegeling is van de verkiezingsuitslag. CDA (7) en SGP (5) verloren geen zetels. DURF pakte een flinke winst met 9 zetels en ook PvdA was een winnaar met een extra zetel waarmee de partij uitkomt op 3 zetels.┬áSpek: ‘Als je naar de verkiezingsuitslag kijkt, lijkt dit een logische uitkomst’.

Knape is terughoudend en wil vooral niet te ver op de zaken vooruitlopen. Ook hij ziet dat er veel verschillen zijn tussen de partijen. ‘Maar we gaan ons inzetten om er met elkaar uit te komen.’

2,5 uur na de presentatie op het gemeentehuis komen PvdA en CDA met een gezamenlijk statement naar buiten.

De afgelopen tijd zijn er door de informateurs gesprekken gevoerd met alle partijen. Drie partijen (DURF, CDA & PvdA) zijn vervolgens uitgenodigd voor een tweede ronde-gesprek, waarna de informateurs vandaag hun eindverslag hebben uitgebracht.

We vinden dit eindadvies voorbarig, omdat naar onze mening er nog geen definitieve conclusie getrokken kan worden over de voorkeurssamenstelling van de nieuwe coalitie. Tijdens het tweede ronde-gesprek is tussen de drie partijen afgesproken dat dit nader zou worden onderzocht, langs de lijn van de inhoud. Wat ons betreft is deze stap nog steeds nodig.

Het werk van de informateurs zit er voor nu op. Volgens hen is het nu aan de partijen om de formatie op te starten.