Een nieuwe plottwist bij de formatie van een nieuwe coalitie in Katwijk. DURF laat CDA en PvdA links liggen en onderhandelt verder met SGP en ChristenUnie. De twee informateurs kondigden afgelopen vrijdag een rapport aan waarin een coalitie met DURF, SGP, PvdA en CDA wordt voorgesteld. Maar die voorgestelde coalitie kraakte al twee uur na de aankondiging toen die laatste twee partijen het eindadvies ’te voorbarig’ noemden.

Een coalitie met vier partijen waarvan twee confessionele en twee niet-confessionele partijen. Een stabiele coalitie, die een goede afspiegeling van de samenleving is. Met deze argumenten concludeerden de twee informateurs dat DURF, CDA, SGP en PvdA een goede coalitie zouden vormen.

Het ging al mis, voordat de onderhandeling opgestart werd.

Formatie Katwijkse coalitie kraakt al voordat het begint

Bij de presentatie waren alleen DURF en SGP aanwezig. Twee uur laten kwamen CDA en PvdA met een statement naar buiten.

DURF en SGP moesten via de media vernemen dat de andere twee partijen het advies te voorbarig vonden. DURF vindt dat er niet genoeg vertrouwen is voor een onderhandeling met CDA en PvdA. ‘Door die houding lag er geen stabiele basis voor gesprekken op basis van de inhoud. Deze impasse betreuren wij.’

De partij besluit het daarom over een andere boeg te gooien. Naast SGP is de ChristenUnie aan de onderhandelingstafel geroepen.

‘De indruk van de drie partijen is dat deze combinatie stabiel is, recht doet aan de uitslag en een evenwicht laat zien tussen seculier en confessioneel (negen om negen zetels)’, laten de drie partijen weten. ‘Bovendien past deze combinatie bij wat de informateurs hebben beschreven:‘uit de reacties van de fracties blijkt enerzijds dat er een behoefte aan verandering is en anderzijds dat er stabiliteit zichtbaar is bij de confessionele partijen’.’