De gemeente heeft na een gesprek met Stichting de Vrienden van het Rijn Park en Van Rhijn Projectontwikkeling vijf scenario’s op papier gezet voor de Kwakelwei. Uit die scenario’s blijkt dat er weinig hoop is op een oplossing waarbij alle partijen tevreden zullen zijn. Een ideale oplossing ligt niet voor de hand en daarnaast vragen enkele scenario’s hoge kosten van de gemeente. Het college wil het vraagstuk daarom doorschuiven naar het nieuwe college en de nieuwe raad na de verkiezingen.

Het laatste omstreden stuk groen in Katwijk aan den Rijn zorgt de afgelopen jaren voor veel discussie. De stichting ziet een stadspark voor zich; een unieke, groene oase met behoud van historie en ruimte voor recreatie en educatie. De eigenaar van het stuk grond wil Van Rhijn Bouw zo’n 30 woningen laten bouwen in combinatie met een stadspark en een verbinding met het Heerenschoolbos. Ook de gemeenteraad bemoeit zich met de Kwakelwei en wil dat het groen behouden blijft.

De grondeigenaar vroeg onlangs een vergunning aan voor de bouw van een kas op de Kwakelwei. Die vergunning is inmiddels binnen, aangezien hij voldoet aan het huidige bestemmingsplan.

De gemeente heeft in januari met de betrokken partijen om de tafel gezeten en vijf scenario’s op papier gezet.

Eén van die scenario’s is dat de gemeente het stuk grond koopt. Dan kan de stichting met het park aan de slag. Maar voor Van Rhijn Projectontwikkeling is dit geen optie.

Het wijzigen van het bestemmingsplan van agrarisch naar park brengt ook hoge kosten met zich mee. De planschade die hieruit voortkomt is grofweg 1,15 miljoen euro.

Het beste scenario voor de grondeigenaar is dat hij zijn plan voor groen in combinatie met woningbouw mag uitvoeren. Dit is het slechtste scenario voor de stichting die zich verzet tegen woningbouw.

Een andere mogelijkheid is grondruil. Van Rhijn Projectontwikkeling krijgt dan van de gemeente Katwijk een stuk grond elders in Katwijk. Dat wordt wel lastig, aangezien de gemeente weinig grond beschikbaar heeft om te kunnen uitwisselen. ‘Daarnaast zijn de stukken grond die we in eigendom hebben niet vrij van claims’, schrijft het college. Valkenhorst is ook geen optie, omdat BPD en het Rijksvastgoedbedrijf hier eigenaar zijn. Het college wil grondruil wel verder onderzoeken, maar ziet weinig kans op een oplossing.

Een oplossing waar de gemeente flink de portemonnee voor moet trekken is onteigening. Kosten hiervoor zijn zo’n 2,4 miljoen euro. De gemeente ziet dit als laatste middel. Alle partijen hebben aangegeven dit te willen voorkomen.

Het college adviseert om na de verkiezingen met een nieuw college en raad te kijken naar welk scenario verder uitgewerkt moet worden.