Rijnsburgers Ineke Ouwehand en Floor Vletter gaan aan de slag als informateurs voor de nieuwe coalitie die gevormd moet worden. Samen zullen ze onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot de vorming van een stabiele coalitie van partijen, die recht doet aan de verkiezingsuitslag.

Ineke Ouwehand heeft jarenlang bedrijven geadviseerd en als organisatieadviseur gewerkt en is momenteel als vrijwilliger in de gemeente actief.

Floor Vletter is wethouder in Rijnsburg geweest en was vanaf 2004 burgemeester in Wervershoof en later in Schermer. Sinds 2012 is hij ook werkzaam als mediator.

In 2018 mocht Huug van Duijn als informateur aan de slag. Hij adviseerde toen een coalitie met CDA, ChristenUnie, SGP, GemeenteBelangen, PvdA en D66. Die onderhandelingen liepen uiteindelijk stuk, nadat de partijen het niet eens werden over de verdeling van de wethoudersposten.

Voormalig waarnemend burgemeester Frank Koen mocht toen als informateur opnieuw een poging wagen. Uiteindelijk werd er drie maanden na de verkiezingsuitslag een coalitie gevormd en een coalitieakkoord gepresenteerd met CDA, ChristenUnie, SGP en GemeenteBelangen.

Foto: Provincie Zuid-Holland

Ouwehand en Vletter moeten van de huidige fractievoorzitters met de volgende vragen aan de slag.

1. Hoe duiden de politieke partijen de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen?
2. Welke onderwerpen dienen een plek te krijgen in het coalitieakkoord en wat zijn de standpunten van de verschillende partijen omtrent die onderwerpen?
3. Welke prioritering in keuzes maken de politieke partijen de komende vier jaren en zijn hier breekpunten aanwezig?
4. Welke ideeën bestaan er ten aanzien van de te vormen coalitie, zowel ten aanzien van de mogelijke samenwerking tussen partijen als ten aanzien van de randvoorwaarden? Als meerdere varianten in de gesprekken worden genoemd, dient te worden onderbouwd welke
5. Wat doen de politieke partijen om de interne stabiliteit van de fractie te waarborgen?
6. Hebben de partijen die bereid zijn toe te treden tot een coalitie capabele wethouders beschikbaar?
7. Hoe kijken de politieke partijen aan tegen het vervolgproces?

Als alle vragen zijn beantwoordt, moet het tweetal een voorstel indienen voor een mogelijke coalitie.