Een rechterlijke uitspraak kan de verkoop van het stuk grond aan de Van Lierestraat in Katwijk aan Stichting De Morgenster dwarsbomen. Eind november bepaalde de Hoge Raad in een zaak dat overheden een stuk bouwgrond niet langer exclusief aan één partij mogen verkopen. De gemeente onderzoekt of deze uitspraak gevolgen heeft voor de verkoopdeal met Stichting De Morgenster. 

De Morgenster wil op de plek van basisschool De Krulder aan de Van Lierestraat een woonzorgcomplex bouwen van negen bouwlagen. De school wordt samen met De Windvang, KOK Kinderopvang en Jeugdhulp Cardea ondergebracht in een nieuwe Integraal Kindcentrum met gymzaal (IKC+).

Het college van burgemeester en wethouders diende een voorstel in bij de gemeenteraad om het stuk grond zonder aanbesteding aan de stichting te gunnen. De Morgenster is al een aantal jaar op zoek naar een locatie voor de bouw van een woonzorgcentrum met een reformatorisch-christelijk karakter. Volgens het college is er genoeg interesse in een woonzorg-complex met een reformatorisch-christelijk karakter. Een openbare aanbesteding was niet nodig.

De niet-gebruikelijke verkoop kwam ook ter sprake in de gemeenteraad. Maar een nipte meerderheid van de raad stemde met het voorstel in.

Didam-arrest
De gemeente Montferland verkocht in 2019 het voormalige gemeentehuis in het centrum van Didam aan een projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar wilde op deze locatie supermarkt bouwen. Een concurrent zag hier ook kansen, maar de locatie ging aan zijn neus voorbij. Het vastgoedbedrijf stapte naar de rechter, omdat hij vond dat er een openbare aanbesteding moest plaatsvinden. Hij verloor in een kort geding en ging in hoger beroep waar hij opnieuw verloor. De vastgoedeigenaar gaf niet op en stapte naar de Hoge Raad, die het bedrijf uiteindelijk wel gelijk gaf.

‘De toepassing van het Didam arrest roept in de praktijk veel vragen op. Niet alleen in Katwijk, maar in heel Nederland’, antwoordt een woordvoerder op de vraag wat voor gevolgen dit heeft voor de verkoop aan stichting De Morgenster. ‘Op dit moment
onderzoekt de gemeente of de uitspraak consequenties heeft voor de
verkoop.’