Ons jaaroverzicht gaat dit keer over de hele raadsperiode, de jaren 2018-2022. We hebben mede dankzij onze deelname aan het college nogal veel bereikt. We noemen de belangrijkste resultaten: de ‘open bestuursstijl’, de vaststelling van een hoofdgroenstructuur met daarin de Mient Kooltuin en de Kwakelwei, het Vlaggeduinpad, betaald parkeren op zondag, het vrachtwagenverbod voor de Brouwerstraat, een erkende stem voor zorgprofessionals wanneer de gemeente de zorgbehoefte van een inwoner vaststelt, huurkorting voor verhuizende senioren en sociale koopwoningen die ook na verkoop beschikbaar blijven voor de doelgroep.

De open bestuursstijl houdt in dat het college niet bij voorbaat een meerderheid heeft voor bijna elk voorstel, zoals vroeger, maar voor elk voorstel een meerderheid moet zoeken. Dat geeft alle fracties de mogelijkheid die voorstellen te verbeteren. Onze partij bracht die open bestuursstijl in bij de vorming van het college. Die vernieuwing heeft Katwijk democratischer gemaakt.

De vergroening van Katwijk is hard nodig. Deze raadsperiode is een groenbeleidsplan aangenomen met dit keer de input van deskundige inwoners. Ook is er een groene hoofdstructuur vastgesteld. Die maakt het mogelijk de resterende groengebieden te verbinden tot één geheel. De aanleg van een extra groenstrook op de Julianabrug past hierin. Net als de motie van GB dat de Kwakelwei niet mag worden bebouwd met woningen.

De aanleg van het Vlaggeduinpad door de Zuidduinen was de kroon op vijftig jaar inzet.

GemeenteBelangen keerde zich vanaf 1970 tegen het plan van de gemeente om door de Zuidduinen, een Natura 2000 gebied, een weg voor autoverkeer aan te leggen. Er ligt nu een prachtig fietspad, compleet met wandelpad en ruiterpad. Alle gebruikers zijn vol lof.

Betaald parkeren op zondag was nodig omdat het parkeren door strandtoeristen op zomerse zondagen de inwoners van Katwijk aan Zee veel overlast gaf. Er was geen handhaving en parkeren was gratis. GB heeft gezorgd dat de strandtoeristen ook op zondag voor hun auto moeten betalen en dat de gemeente boetes uitdeelt aan wie zich niet aan de regels houd. De overlast is nu grotendeels verdwenen.

GB verminderde ook de overlast van vrachtwagens in de Brouwerstraat in Rijnsburg. Doorgaand vrachtverkeer is nu niet meer toegestaan. Al in 2010 had GB daarvoor een plan maar pas in 2020 kwam er een meerderheid voor in de gemeenteraad. Onze wethouder voerde vervolgens deze maatregel in die de leefomgeving in de straat en de buurt verbetert en het verkeer veiliger maakt.

Afgesproken is dat de gemeente altijd een zorgprofessional raadpleegt als ze de zorgbehoefte van een inwoner moet vaststellen. Ook als dat kan leiden tot extra uitgaven voor de gemeente. Dankzij een motie van GB kregen de huisarts, de wijkverpleegkundige en de case managers in zulke situaties de broodnodige erkende stem.

Veel ouderen willen verhuizen naar een kleinere woning als hun kinderen het huis uit zijn. Maar zien er van af als ze meer huur moeten betalen. Hun grotere woningen komen daardoor niet vrij voor jonge gezinnen, vaak met tweeverdieners. GB droeg de wethouder op met Dunavie af te spreken dat ouderen die verhuizen, hun oude huur blijven betalen en dat de jonge gezinnen die naar zo’n grotere woning verhuizen, de nieuwe marktconforme huur betalen. Dunavie kan dan met dat geld de nieuwe woningen bouwen die zo nodig zijn.

GB heeft ook gezorgd dat nieuwe sociale koopwoningen tien jaar beschikbaar blijven voor de doelgroep, ook na verkoop.

Andere resultaten zijn de verbetering van fietsverbindingen (Biltlaan, tunnel bij Waterloopje), het skatepark bij Scum, de verbouwing van Scum, hergebruik van afval,de inrichting van twee hondenveldjes in Rijnsburg, behoud van een bibliotheek in elke kern, Hoornes gasvrij, aankoop van een meetpunt voor vlieghinder en van een apparaat waarmee de politie de geluidsoverlast van motoren en opgevoerde auto’s kan bekeuren en, tot slot, de terugkeer van de hanging baskets. Zie daarvoor onze website. We doen de volgende raadsperiode graag weer ons best!