De ChristenUnie vindt het hoog tijd om de mentale gezondheid van jongeren in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg op de agenda te zetten. Van alle leeftijdsgroepen zijn het vooral zij die in de knel zitten, angst ervaren en somber of depressief zijn. Daarom lanceert de ChristenUnie op vrijdag 4 maart een lokaal actieplan Hoopvol Perspectief voor Jongeren.

De ChristenUnie sprak met jongeren uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg over de vraag wat er nodig is om hun mentale gezondheid te vergroten en op de agenda te zetten. Kandidaat- raadslid Niels Haasnoot (25): “Ik schrok soms best van veel sombere verhalen en negatieve gedachten. Ook de coronacrisis heeft er in gehakt. Er is een groep jongeren bij wie het momenteel ontbreekt aan een hoopvol perspectief”.

De ChristenUnie maakt zich grote zorgen en vraagt met het actieplan Hoopvol Perspectief om oplossingen dicht bij de leefwereld van jongeren. Lijsttrekker Gerard Mostert: “Ik ben blij dat dit actieplan er ligt en ben gemotiveerd om mij hier met ons team de komende vier jaar hard voor te maken.” Zo wil de ChristenUnie het taboe op mentale problemen doorbreken door meer te investeren in voorlichting en de inzet van ervaringsdeskundigen. “Laten we het weer normaal vinden dat het soms even minder gaat in het leven en als volwassenen een rolmodel zijn in het laten zien van onze kwetsbaarheid; je mag falen. Dat is anders dan jongeren vaak op de ‘sociale media’ krijgen voorgeschoteld”.

Daarnaast wil de ChristenUnie dat jongeren perspectief hebben op woonruimte. Als een jongere de stap zet om uit huis te gaan, kan dat eigenlijk niet zonder ‘startkapitaal’. Wanneer jongeren geen eigen vermogen hebben en ouders niet in de gelegenheid zijn om financieel te ondersteunen leidt dit tot problemen. Soms zelfs tot dakloosheid. Daarom bouwen we betaalbare woningen, stimuleren we alternatieve vormen als ‘Tiny Houses’ en weren we beleggers van de woningmarkt.

Het Actieplan bestaat uit 8 concrete punten en is vanaf vrijdag 4 maart te vinden op de website van de ChristenUnie Katwijk, www.katwijk.christenunie.nl en via de sociale media kanalen.