De gemeente Katwijk erkent dat de begeleiding van Hoekstra Wheels beter had gekund. De Valkenburgse fietsenmaker wilde een vergunning voor nieuwbouw op de plek waar zijn oude pand was afgebrand, maar hij liep meerdere keren tegen een muur op bij de gemeente.

Hoekstra was het na maandenlang proberen zat en uitte zijn ongenoegen over de gemeente in januari op social media.

Hoekstra Wheels: ‘Elke motivatie om door te gaan, wordt uit ons gezogen’

 

Niet veel later kreeg Hoekstra eindelijk zijn langverwachte vergunning.

VVD Katwijk stelde naar aanleiding van het bericht vragen aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wilde weten waarom het vergunningsproces zo lang duurde.

Voor het bouwen van een nieuw pand is een omgevingsvergunning nodig. ‘De meest snelle weg om deze vergunning te kunnen verlenen zou het 1-op-1 terugbouwen van de afgebrande fietsenzaak zijn geweest, conform het vigerende bestemmingsplan’, legt het college uit. ‘De familie Hoekstra had echter wensen om de bouwhoogte van het pand te vergroten, waardoor buiten de ruimtelijke kaders werd getreden. Daardoor kon de vergunning niet worden direct worden verleend.’

Volgens het college is er veel tijd besteed aan het begeleiden van de familie Hoekstra en hun adviseurs tijdens het voortraject. De gemeente snapte de urgentie van een nieuw pand na de brand die alles verwoestte voor de fietsenmaker. De communicatie tussen de partijen had beter gekund, ziet de gemeente nu. Sommige processtappen hadden dan vlotter verlopen.

De gemeente ziet nu na een aantal zaken dat het aanvragen van een omgevingsvergunning voor iemand met weinig of geen ervaring moeilijk is. Het college wil daarom dat er vanuit de gemeente meer begeleiding en uitleg komt.