De gemeente Katwijk heeft een van de krapste woningmarkten van Nederland. Of het nu gaat om jong of oud en koop of huur: het is voor iedereen moeilijk om een betaalbaar huis te vinden. Het oplossen hiervan moet de komende jaren topprioriteit hebben. Wat ons betreft moet er meer, sneller én hoger gebouwd worden om aan de grote vraag te kunnen voldoen. Zo zorgen we voor voldoende woningen en houden we ruimte over voor groen.

Afgelopen week werd in de Katwijkse gemeenteraad gesproken over het Beleidskader Gebruik Woonruimte. Dit document omvat regels die iets moeten doen aan de grote woningnood. Een aantal elementen hierin is wat de VVD betreft goed, zoals een opkoopbescherming om het massaal opkopen van huizen door beleggers te voorkomen. Maar, we kunnen ons in veel onderdelen niet vinden en zijn van mening dat het document er te snel doorheen is ‘gejast’. We hebben derhalve tegen het beleidskader gestemd. Hieronder lichten we een aantal zaken toe die wat ons betreft niet goed zijn.

Verbieden van kamergewijze verhuur
Dit betreft een verbod op verhuur van verschillende kamers in een pand. Het zorgt ervoor dat het aantal woongelegenheden afneemt, bijvoorbeeld voor studenten of seizoenswerkers die beperkte ruimte nodig hebben. Regels voor deze vorm van verhuur vindt de VVD goed, maar dan denken we eerder aan een maximum aantal huurders of locaties, niet aan een algeheel verbod.

Nieuwe regels voor toeristische verhuur
Er komen veel nieuwe regels voor toeristische verhuur. Uitdrukkelijk staat genoemd dat deze niet gelden voor zomerhuisjes, welke vooral in Katwijk aan Zee van oudsher veel worden gebruikt voor toeristische verhuur. Maar wanneer een zomerhuisje niet vastzit aan een ander huis, kan deze zomaar onder de definitie van een woning vallen. De VVD vindt dat de verhuur van zomerhuisjes hoe dan ook mogelijk moet blijven.

Daarnaast komt er voor B&B’s een maximum van twee kamers en vier gasten. We begrijpen niet waarom deze regulering nodig is. Tot slot komt er een beperking van vakantieverhuur tot maximaal zestig dagen. Wederom een willekeurig getal, waarover niet is gesproken met verhuurders.

Ook de VVD begrijpt dat er soms regels nodig zijn om problemen op te lossen of te voorkomen, zoals op de woningmarkt. Maar de enorme behoefte van onze gemeente om voor bijna alles een regel te bedenken, zoals we de afgelopen jaren vaker hebben gezien, zullen we nu én de komende jaren niet steunen.