Er moet zo snel mogelijk een verbod komen op het opkopen van woningen door beleggers in de gemeente Katwijk. Donderdag pleit de PvdA daarom in de gemeenteraad voor snelle invoering van het opkoopverbod. Want een huis is om in te wonen, niet om geld mee te verdienen.

‘Een toerist heeft eerder een huis’
Burgerraadslid Tom Reedijk: ‘Op dit moment worden er 135 woningen voor toeristen aangeboden op Airbnb, en zijn er maar 7 sociale huurwoningen voor Katwijkse woningzoekenden! Een toerist heeft dus eerder een huis dan een Katwijker. Daarom moeten we er alles aan doen het opkoopverbod zo snel mogelijk in te voeren.’

Op zaterdag 19 februari gaat de PvdA Katwijk onder aanvoering van lijsttrekker Matthijs van Tuijl naar Frederiksoord. Kandidaten en vrijwilligers gaan de straat op met het Woonmanifest, dat samen met de Tweede Kamerfractie van de PvdA is opgesteld.

‘Voor de zomer een opkoopverbod’
De PvdA wil al langer dat de gemeente zo snel mogelijk het opkopen van woningen verbiedt. Hiermee wordt voorkomen dat woningen worden opgekocht om ze vervolgens te verhuren voor torenhoge huren, of alleen voor de toeristische verhuur. Voor bestaande gevallen moet gekeken worden naar een overgangsregeling. Legale gevallen van toeristische verhuur, blijven legaal.

Tom Reedijk: “Een fijn thuis in Katwijk is voor veel mensen onbereikbaar geworden. De huren rijzen de pan uit en een betaalbare woning is nog nauwelijks te vinden. Ondertussen nemen huisjesmelkers en investeerders de gemeente over. Jongeren, ouderen en gezinnen zijn de dupe. Dat moet en kan anders!”

‘Minstens 40% sociale woningen’
Verandering begint wat de PvdA betreft op 16 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dan kunnen kiezers bepalen of wonen weer een recht voor ons allemaal wordt, in plaats van een privilege voor een kleine groep.

Het Woonmanifest bevat 9 punten om de wooncrisis te bestrijden. Allereerst wil de PvdA dat minstens 40 procent van de nieuwe woningen gebouwd worden in het sociale segment. En nog voor de verkiezingen behandelt de Tweede Kamer de ‘Wet Voldoende Betaalbare Huurwoningen’ van PvdA, GroenLinks en SP. Die regelt dat het aantal betaalbare woningen minstens op peil blijft. Zo wordt de uitverkoop van sociale huur gestopt. Daarnaast wil de PvdA meer geld vanuit Den Haag naar gemeenten om onmisbare voorzieningen zoals de jeugdzorg, de bibliotheek, het buurthuis en fatsoenlijk openbaar vervoer in stand te houden of te verbeteren.