Afgelopen donderdag sprak de gemeenteraad over de komst van een busbaan bij de Duinvallei bij Katwijk aan de Rijn en vooral ook over de toekomst van de N206. De PvdA pleitte voor een langetermijnoplossing die er voor zorgt dat de geluids- en fijnstofoverlast voor omwonenden vermindert.

Het verkeer rondom Katwijk neemt steeds verder toe. De partij wil dan ook een actieve lobby vanuit de gemeente richting de provincie, waarbij de mogelijkheid van een tunnel eindelijk eens serieus wordt onderzocht. De afgelopen tijd zijn er door de hele raad gesprekken gevoerd met omwonenden die terecht aan de bel trekken. Het wordt dan ook tijd om gezamenlijk de boodschap over te brengen naar de provincie dat het anders moet.

Een groene duinvallei met ruimte voor evenementen
Een goede, veilige en groene invulling van het gebied bij de Duinvallei staat voor de PvdA voorop. De plannen waarover donderdag een besluit is genomen bieden daarvoor een mooie kans. Naast een groene inrichting kan hierdoor ook de fietsverbinding van Leiden naar Katwijk goed geregeld worden. Fractievoorzitter Matthijs van Tuijl was daarbij heel duidelijk: ‘We pakken deze kans, maar de evenementen van de Oranjevereniging moeten volledigdoorgang kunnen vinden’. De gehele gemeenteraad steunde een voorstel om dit ook vast te leggen en eindelijk eens te kijken naar een permanente plek voor de Oranjevereniging na 2028. Ook de andere initiatieven in de Duinvallei mogen niet verloren gaan.

Aandacht voor omwonenden
De komende tijd moet er goed gekeken worden hoe het zit met de geluids- en fijnstofoverlast voor omwonenden. Er komt een geluidsscherm bij het Tranendal, maar dit moet wel voldoende zijn om de geluidsoverlast terug te brengen. Dat geldt ook voor de fijnstofoverlast. Omwonenden laten zitten met een situatie waarbij dat niet vermindert is voor de PvdA niet acceptabel.