Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn voelt zich door de gemeente Katwijk voor het blok gezet in de discussie over busbaan die een deel van de Duinvallei inneemt. Wethouder Rien Nagtegaal beloofde donderdagavond dat het project meekoppelkansen niet doorgaat als hier geen draagvlak voor is bij de initiatiefnemers, waaronder de Oranjevereniging. ‘De Oranjevereniging voelt zich heel ongemakkelijk in deze discussie die door het college is veroorzaakt. Wij vragen ons af of het bestuur van onze gemeente ons dit mag aandoen.’

De provincie Zuid-Holland realiseert een busbaan langs Valkenhorst en de Duinvallei in het kader van het R-netprogramma, de snelle busverbinding. Als de gemeente Katwijk 1,5 miljoen euro bijlegt, kan de provincie extra groen en een geluidswal toevoegen aan het project. De zogenoemde: meekoppelkansen. 

Wethouder Rien Nagtegaal wil deze kans graag pakken, maar de busbaan heeft wel gevolgen voor de gebruikers van de Duinvallei. Voor de Oranjevereniging verdwijnt er ongeveer 20 procent van het terrein. De vereniging ziet dan geen kans om activiteiten als Oranjerock en Oranjedance te organiseren. De zorgen van het bestuur werden gedeeld door de gemeenteraad. De wethouder verzekerde de raad afgelopen donderdag dat het project meekoppelkansen niet doorgaat, als er geen oplossing komt voor de Oranjevereniging.

Wethouder belooft dat activiteiten Oranjevereniging door kunnen gaan

Die belofte valt niet goed bij het bestuur van de Oranjevereniging. ‘Met deze handreiking wordt het besluit voor het al of niet aanleggen van deze variant naar de vereniging verlegd’, laat het bestuur weten.

‘Een vereniging die is opgericht om volksfeesten te organiseren ter ere van onder andere Koningsdag, wordt hiermee geplaatst voor het dilemma te kiezen voor het belang van de eigen vereniging of de variant die door het college wordt aangeprezen als een enorme kwalitatieve verbetering in groen en welzijn van de omgeving. Omgekeerd, als de vereniging kiest voor haar eigen belang, blokkeert ze het belang van de omgeving. Een dilemma wat naar onze beleving niet thuishoort op de bestuurstafel van een Oranjevereniging, maar op de bestuurstafel van het college dan wel de gemeenteraad.’

De vereniging heeft net als alle andere gebruikers van de Duinvallei, een contract tot en met 2028. ‘Dit is bij het college bekend en toch wil het college op deze wijze het bestuur van de vereniging dwingen om te komen tot invulling van hun variant.’

Het bestuur hoopt dat de gemeente met een variant komt waarbij het evenemententerrein een permanent onderdeel wordt van de Duinvallei.