Gaat de busbaan langs de N206 een van einde maken aan Oranjerock?

Het antwoord is natuurlijk nee. Het evenemententerrein in de duinvallei is voor 10 jaar beschikbaar gesteld aan de Oranjevereniging Katwijk aan de Rijn en is ook zo opgeschreven in een contract. Het is niet mogelijk voor de gemeente om daar aan te tornen.

Al meer dan 10 jaar geleden is besloten om langs de N206 door de duinvallei, als laatste stukje hoogwaardig openbaar vervoer, een dubbele busbaan aan te leggen. In de aanloop op het ontwerp heeft de provincie een uitgebreid participatietraject gedaan. Vanuit de omwonende waren een paar zaken erg belangrijk, zoals de geluidsoverlast van de N206 en het behoud van het groen.

De provincie heeft met het voorstel van variant 5B goed geluisterd naar de omwonenden en zorgde voor behoud van de groenstrook tussen de N206 en de Nieuwe Duinweg. Verderop langs het evenemententerrein is er een kleine ruimte nodig voor de inpassing van het fietspad. Dit is uitvoerig besproken met alle gebruikers van de duinvallei en daar waren geen onoverkomelijke bezwaren.

Maar waarom is er dan zo’n ophef nu?

Dit komt door de meekoppelkansen, dat zijn extra dingen die de gemeente in gesprek met de provincie toegevoegd heeft aan het project als opties. Het gaat hier om een serieus geluidscherm langs de wijk Tranendal en een bredere groenstrook vanaf het einde van de Nieuwe Duinweg verder richting het zuiden. Deze groenstrook heeft wel een bepaalde inpassing ruimte nodig op verschillende stukken grond in de duinvallei.

Is dit dan al besloten?

Nee, want zoals gezegd hebben de gebruikers een contract en dat kan niet eenzijdig opgezegd worden, dus is er overeenstemming nodig om deze grond te gebruiken voor deze kansen. Is er geen overeenstemming, dan gaat het simpel gezegd niet door.

Waarom dan toch deze meekoppelkansen?

Door het maken van werk door werk, kunnen met mindere investeringen meer dingen gedaan worden en ook omdat de provincie aan de geluidswal en groenstrook een behoorlijk bedrag (€2,5 miljoen) mee betaald. Er liggen hier dus kansen voor om het geheel mooier en beter te maken.

GemeenteBelangen ziet hier kansen om een mooie bredere groenstrook te maken en een geluidscherm toe te voegen. Hij hopen dat de gebruikers en de gemeente samen tot een oplossing kunnen komen om Katwijk mooier te maken met behoud van alle activiteiten in de Duinvallei.