Volgende week donderdag wordt er gestemd over de nieuwe busbaan die langs de N206 moet gaan lopen. Een onderdeel van de nieuwe busbaanvariant is dat deze voor een deel het evenemententerrein van de Oranjevereniging Katwijk a/d Rijn beperkt. DURF vindt dat geen acceptabele gang van zaken en wel om de volgende vier redenen.

  1. Er zijn in het verleden afspraken vanuit de gemeente gemaakt met de Oranjevereniging over het gebruik van de Duinvallei als evenemententerrein. Een betrouwbare gemeente schend die afspraken niet.
  2. DURF vindt het al jaren van belang dat er een permanent evenemententerrein op de Duinvallei komt voor onze gemeente. Een busbaan beperkt dit voorgoed.
  3. De betrokken partijen zijn volstrekt overvallen met de nieuwe busbaanvariant en dat is niet netjes. Er lijkt weer veel druk op het proces te zijn gezet waardoor er weinig ruimte lijkt om af te wijken van de voorgestelde plannen.
  4. Veel activiteiten van de Oranjevereniging zijn verbonden met het evenemententerrein op de Duinvallei. Als daar plotseling binnen twee jaar veel ruimte moet worden ingeleverd dan raakt dit de gehele organisatie.

DURF staat voor een betrouwbare gemeente waar afspraken uit het verleden ook een sterkte basis zijn voor de toekomst. Wij zullen er de komende week alles aan doen om het evenemententerrein te behouden en een andere variant mogelijk te maken. Daarnaast zullen wij ons hard maken om het tunneltje te behouden voor auto’s, maar deze moet wel een opknapbeurt krijgen zodat het tunneltje veiliger wordt. DURF zal daar tijdens de laatste raadsvergadering moties over indienen.