“We zouke onze identitààit in ’t evangelie van Jezus Christus, die voor al onze zondes betaeld hààt. D’r-naest benne onze prioritààite: weune, duurzaemhààid en zùrreg”. Dit valt te lezen in de ‘Kattukse edisie’ van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Traditiegetrouw komt de ChristenUnie met deze editie. “Het is van belang om ook het onmiskenbare gedeelte van onze cultuur- het dialect- door te geven aan volgende generaties” aldus initiatiefnemer en kandidaat- raadslid Niels Haasnoot.

In het dorp ging de ChristenUnie op onderzoek uit. Zijn er anno 2022 nog mensen die het dialect beheersen? Oordeel zelf! Zie het filmpje op de website van de ChristenUnie, katwijk.christenunie.nl of via de sociale media.

‘De Kattukse edisie van het verkiezingsprogrammae’ is te lezen op de website van de ChristenUnie.