In de laatste raadsvergadering van de huidige gemeenteraad heeft de ChristenUnie middels een motie gevraagd om extra inzet voor de verduurzaming van woningen. Afgelopen september presenteerde ChristenUnie Tweede Kamerlid Pieter Grinwis het Nationaal Isolatiemanifest om zo meer aandacht te vragen voor isolatie in de energietransitie. “Bespaarde energie is namelijk de beste energie!” aldus raadslid Robert Haasnoot.

Lokaal wil de ChristenUnie voortborduren op het Nationaal Isolatiemanifest. De ChristenUnie hecht veel waarde aan de warmtevisie die aangeeft hoe we de overstap kunnen maken naar een duurzame warmtevoorziening in de gemeente Katwijk. Daarin is het klimaatakkoord leidend. Om de gebouwde omgeving geheel emissieloos te kunnen verwarmen, is veel tijd en energie nodig. Haasnoot: “Juist nu kunnen we dit project versterken door óók volop in te zetten op isolatie en hybride warmtepompen”.

“We willen een extra stap maken door de aandachtspunten van het Nationaal Isolatiemanifest door te vertalen naar de Katwijkse situatie”, aldus raadslid Robert Haasnoot. De motie werd uiteindelijk gesteund door een groot gedeelte van de gemeenteraad en dat stemt dankbaar en maakt de urgentie ook duidelijk.

Raadslid Robert Haasnoot: “De ChristenUnie wil samen recht doen aan Gods waardevolle schepping, ook in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg”.