Bewoners van het Tranendal en gebruikers van de Duinvallei staan niet te springen om een busbaan langs Valkenhorst en de Duinvallei. De gemeente Katwijk mag van de provincie meeliften op dat plan, waardoor er meer groen en een geluidsscherm mogelijk wordt. Maar bewoners maken zich zorgen over de toename van het verkeer. Gebruikers van de Duinvallei vrezen voor hun projecten die misschien zullen verdwijnen of bemoeilijkt worden.

De provincie Zuid-Holland realiseert een busbaan langs Valkenhorst en de Duinvallei in het kader van het R-netprogramma, de snelle busverbinding. Als de gemeente Katwijk 1,5 miljoen euro bijlegt, kan de provincie extra groen en een geluidswal toevoegen aan het project. De aanleg van deze geluidswering in combinatie met de busbaan levert een aanzienlijk kostenvoordeel op volgens het Katwijkse college van burgemeester en wethouders. ‘Unieke meekoppelkansen.’ Als de gemeente deze bus mist en de maatregelen later realiseert, wordt het veel duurder.

Geluidsoverlast
Het geluidsscherm is een welkome aanvulling voor de bewoners in het Tranendal die veel geluidsoverlast ervaren van het verkeer over de N206. Bewoners vertellen donderdagavond tijdens een informatie sessie over die busbaan dat zij door het geluid niet meer in de tuin kunnen zitten en de fijnstof van stoelen moeten vegen. De overlast neemt dagelijks toe en de inwoners voorzien nog meer problemen met de komst van de nieuwe wijk Valkenhorst. Maar de bewoners pleiten in een noodkreet voor een lange termijn oplossing. ‘Natuurlijk gaat het Katwijk aan den Rijn om maatregelen die nu de geluidsoverlast en het gezondheidsrisico’s beperken. Maar het gaat Katwijk aan den Rijn nog meer om het plan voor de lange termijn, hoe lossen we de N206 problematiek op!’, schreef Petra de Zwart namens bewoners eerder in een brief aan de gemeenteraad. ‘Zeker nu de Duinvallei nog ruimte biedt voor het verleggen van de weg zodat er aan weerszijde een forse groen buffer kan worden gecreëerd. Maar ook het verdiepen van de snelweg, of de aanleg van een zogenaamde “dicht – open – dicht” tunnel moet bezien, zodat we ook over 20 jaar nog een leefbaar Katwijk aan den Rijn hebben en niet terugkijken op gemiste kansen.’

Oranjevereniging
De busbaan baart ook zorgen bij gebruikers van de Duinvallei. De gemeente heeft met al die gebruikers een contract tot maart 2028, terwijl de busbaan in 2024 moet worden opgeleverd. De bus neemt een stuk van de Duinvallei in, waardoor enkele gebruikers moeten inkrimpen. Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn gebruikt het terrein voor de Najaarsfeesten voor onder andere Oranjerock en de feesttent. Voorzitter Jan de Winter ziet op dit moment geen enkele oplossing. De Oranjevereniging heeft het hele terrein nodig, maar met de busbaan wordt dit terrein bijna gehalveerd. Deze variant waarbij de vereniging een stuk moet inleveren is nooit aan hen voorgelegd. De Winter wijst de gemeenteraad op het contract wat de gebruikers met de gemeente hebben en op het voornemen om voor iedere dorpskern een eigen evenemententerrein te realiseren. Volgens de voorzitter is er geen andere locatie mogelijk.

Bereikbaarheid
Dat contract wordt ook door andere gebruikers omhoog gehouden. Kees van der Plas heeft een hondenschool en schapen in de Duinvallei. Zijn bedrijvigheid moet inkrimpen en hij wordt daarnaast slecht bereikbaar. Van der Plas zoekt met de gemeente naar een oplossing, maar die is nog niet gevonden. Gerard Bol van de Zanderijtuinder 2.0 benoemt in zijn betoog hoeveel mensen dagelijks gebruik maken van de Duinvallei. De slechte bereikbaarheid en al het werkverkeer komt de projecten niet ten goede. Ook Tiny House bezitter en medewerker van de Kievitamines, Chris van Tol, maakt zich zorgen.

Veel tijd om na te denken is er niet. De provincie zet de gemeente onder druk en wil zo snel mogelijk de busbaan aanleggen met het oog op de woningbouw bij Valkenhorst. De gemeenteraad moet daarom deze maand nog een besluit nemen over de meekoppelkansen.