Politieke partijen Hart Voor Katwijk, D66 en KiesKatwijk zijn verbaasd over de nieuwe aankoop van DSV. De zorgorganisatie heeft 15 aanleunwoningen aan de Parklaan gekocht om te betrekken bij de nieuwbouw van Salem. De partijen waren hier tijdens de discussie over de nieuwbouw van de Christelijke Opleidingsschool die aan dezelfde staat ligt, hiervan niet op de hoogte. De grond van de aanleunwoningen had volgens hen gebruikt kunnen worden voor nieuwbouw van de Christelijke Opleidingsschool.

De verkoop werd eind november met de gemeenteraad gedeeld, terwijl de raad eerder die maand een besluit nam over de monumentenstatus van de Christelijke Opleidingsschool. De school wilde graag het pand aan de Parklaan slopen voor nieuwbouw, maar de monumentenstatus steekt daar nu een stokje voor.

‘Het heeft ondergetekenden buitengewoon verwonderd dat uw college de gemeentelijke positie met betrekking tot het verzoek van DSV niet heeft gebruikt om een doorbraak te bewerkstelligen met betrekking tot de nieuwbouw van de COS’, schrijven Hart Voor Katwijk, D66 en KiesKatwijk in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

Met die informatie had het stuk grond bijvoorbeeld geruild kunnen worden. De Christelijke Opleidingsschool had dan toch een nieuwe school kunnen bouwen. De partijen zien meer voordelen in de nieuwbouw van een school ten opzichte van de verbouwing van een monument, waar veel regels aan gebonden zijn. De fracties denken dat dit ook goedkoper is. De locatie van de aanleunwoningen is daarnaast geen onbekende plek voor een school. Voordat er woningen werden gebouw was, stond er de voormalige Rehobothschool.

De vragenindieners willen dat de gemeente, ondanks dat het besluit over Christelijke Opleidingsschool al genomen is, een verkennend onderzoek doet naar de mogelijkheden voor een nieuwe school op deze locatie.