Burgemeester Cornelis Visser doet samen met al zijn collega burgemeesters uit de Veiligheidsregio Hollands Midden een dringend appèl op het Kabinet. De burgemeesters willen dat het kabinet bij de volgende persconferentie meer perspectief en duidelijkheid geeft aan de horeca en cultuursector. De gemeenten merken dat het draagvlak voor de huidige maatregelen, en de keuze om deze sectoren niet (deels) te openen, steeds verder afneemt bij de inwoners en ondernemers.

‘Wij maken ons grote zorgen over het persoonlijk leed van ondernemers en de gevolgen op sociaal, maatschappelijk en economisch vlak voor onze gemeenschap’, schrijven de burgemeesters gezamenlijk in een brief. De briefschrijvers hebben ook steeds meer moeite met handhaven.

De burgemeesters roepen daarnaast het kabinet op om met meer steun te komen. ‘Adequatere compensatieregelingen en financiele ondersteuning’ is volgens hen noodzakelijk. ‘De huidige ondersteuning is voor velen volledig ontoereikend.’

Situatie bij winkeliers zorgelijk: ‘We draaien dik verlies’

De ondernemers willen graag open, ook als dat met regels en aanpassingen is zoals het placeren van gasten of een coronatoegangsbewijs.

‘Wij hebben veel begrip voor de complexe positie van het kabinet, maar vragen u nu naar een breder spectrum te kijken dan alleen de gezondheidszorg zoals vanuit uw kabinet is aangekondigd’, aldus de burgemeesters.

Het kabinet neemt op 25 januari een nieuwe beslissing over de coronamaatregelen.