De gemeente Katwijk heeft een brief naar minister-president Mark Rutte verstuurd met de hoop dat het kabinet voor de komende persconferentie rekening houdt met de belangen van alle ondernemers uit de niet-essentiële sector. ‘Een sector die wellicht als niet-essentieel wordt neergezet, maar wel van essentieel belang is voor het functioneren van de lokale economie en de leefbaarheid van onze gemeente’, schrijft Katwijk in de brief.

De situatie bij de horeca en winkeliers is op dit moment zorgelijk. Veel ondernemers raken door de lockdown in financiële problemen.

Situatie bij winkeliers zorgelijk: ‘We draaien dik verlies’

De gemeente Katwijk wil de ondernemers helpen, maar moet zich ook houden aan landelijke maatregelen. ‘Maatregelen die wij steunen en volgen, maar, zo horen wij met grote regelmaat, steeds meer door ondernemers worden ervaren als oneerlijk en onhoudbaar’, schrijft de gemeente.

Winkeliers hebben bijvoorbeeld bij de gemeente toestemming gevraagd voor verkoop aan kraampjes bij winkels of op andere locaties. Maar dat is volgens de gemeente niet mogelijk. De landelijke regels staan dit niet toe.

Katwijk wil dat er meer perspectief komt voor de ondernemers. ‘Wij doen daarom ook een oproep aan u om voor de midden- en lange termijn een strategie te ontwikkelen waarbij de niet-essentiële sector meer mogelijkheden krijgt om op een gezonde manier te blijven voortbestaan.’

Deze vrijdag neemt het kabinet een beslissing over een eventuele verlenging van de lockdown en andere maatregelen.