Stichting Prohles is verbaasd dat de gemeente Katwijk de mogelijkheid voor nieuwbouw van de Christelijke Opleidingsschool op de plek van 15 aanleunwoningen aan de Parklaan niet heeft onderzocht. De mogelijkheid is zelfs niet gecommuniceerd met de school, terwijl de school dit wel als een goede oplossing ziet. 

De 15 aanleunwoningen zijn onlangs door DSV teruggekocht van woningcorporatie Dunavie. De zorgorganisatie wil de woningen gebruiken bij de nieuwbouw van Salem.

DSV koopt aanleunwoningen terug: nieuwbouw Salem eind 2023 van start

Verbazing
De verkoop wekte verbazing op bij Hart Voor Katwijk, D66 en KiesKatwijk die deze informatie graag hadden willen gebruiken, tijdens de discussie over de nieuwbouw van de Christelijke Opleidingsschool die aan dezelfde staat ligt als de aanleunwoningen. De grond van de aanleunwoningen had volgens hen gebruikt kunnen worden voor nieuwbouw van de Christelijke Opleidingsschool.

Het besluit over die school is inmiddels genomen. De school is een monument geworden waardoor het pand aan de Parklaan niet meer gesloopt mag worden voor nieuwbouw. Een grote wens van het schoolbestuur. De optie om de school te verhuizen naar nieuwbouw op de plek van de aanleunwoningen klinkt voor Prohles als een goed plan.

Grondruil
‘Door grondruil te bewerkstellingen en de school te verplaatsen zouden alle belangen gediend kunnen worden; spreiding ouderenhuisvesting, behoud van het monument, en nieuwbouw voor de school’, schrijft Stichting Prohles in een brief aan het college. ‘Gezien het feit dat deze trajecten kennelijk vrijwel parallel lopen, was een doordenking zoals de vragenstellers van de genoemde politieke partijen voorstellen wel degelijk op zijn plaats geweest.’

De stichting wil van het college weten waarom er geen overleg met Prohles is geweest. Het bestuur vindt dat er nu alsnog onderzoek moeten worden gedaan naar de mogelijkheid van nieuwbouw aan de Parklaan.