‘De nood is hoog, heel hoog!’, dat schrijft Stichting Andreas College in een brandbrief. De school in Katwijk kan niet altijd meer hulp bieden aan leerlingen met problemen thuis, angsten, somberheid, een depressie of traumatische ervaring. Het aantal leerlingen met zo’n hulpvraag stijgt en de wachtlijsten zijn te lang.

Het Andreas College heeft steeds meer jongeren op school die te maken krijgen met psychische problematiek, mede als gevolg van de coronacrisis. De Katwijkse school heeft naast de docenten en mentoren, ondersteuningsteams die leerlingen extra hulp bieden, maar dat team kan het aantal hulpvragen niet meer aan. Daarnaast is er niet altijd de juiste expertise in huis waardoor jongeren moeten worden doorverwezen naar bijvoorbeeld het wijkteam, psychologen, therapeuten of andere hulpverlenende instanties voor specialistische hulp.

De school vreest ook voor het welzijn van de medewerkers. ‘We zien zwaar belaste collega’s en handelingsverlegenheid bij vakdocenten als zij te maken krijgen met gedrag van leerlingen dat ze moeilijk kunnen plaatsen.’

Maar ook bij andere hulpinstanties kunnen leerlingen niet altijd (meteen) terecht. ‘Wachttijden voor deze (gespecialiseerde) hulp zijn echter dermate lang voor de leerlingen dat de problematiek in de tussentijd onbehandeld blijft, waardoor deze problematiek toeneemt en er onveilige situaties ontstaan’, schrijft het schoolbestuur in de brandbrief. ‘We komen hierdoor in een vicieuze cirkel terecht die ongewenst is en die doorbroken moet worden willen wij leerlingen, onderwijzend- en ondersteunend personeel op de been houden.’

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs is er 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor gemeenten om leerlingen en scholen te helpen tijdens de coronacrisis. Het Andreas College wil dat de beschikbare middelen voor Katwijk zo snel mogelijk worden ingezet, zodat leerlingen sneller geholpen worden en de lange wachtlijsten verdwijnen.

De school wil samen met de gemeente en betrokken partners aan de slag om in de vorm van een taskforce te zoeken naar een oplossing.

De gemeente Katwijk deelt de zorgen van de school. Wethouders Corien van Starkenburg en Jacco Knape willen zo snel mogelijk met de school en andere partners in gesprek.