De ledenvergadering van de ChristenUnie Katwijk heeft de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart vastgesteld.  Lijsttrekker is Gerard Mostert, de huidige wethouder, en voor de tweede maal lijsttrekker. ‘Ik ben dankbaar voor dit vertrouwen en heel gemotiveerd om de komende jaren door te gaan om samen recht te doen aan onze prachtige gemeente’.

De verkiezingsslogan ‘Samen Recht Doen’ past volgens Mostert in een tijd van tweedeling en polarisatie. “Samen, omdat niemand het alleen kan. Recht, omdat ieder mens telt voor God en omdat we ons als ChristenUnie willen inzetten voor een rechtvaardige samenleving. Doen, omdat onze woorden pas inhoud krijgen als we ook in beweging komen”.

“We kennen ook onze beperkingen. Er is niet altijd voldoende geld of menskracht voor elke oplossing die we bedenken. Een eerlijk, realistisch verhaal is dan ook van belang”. Allerhande ‘simpele’ oplossingen zien we veel in deze tijd. Helaas is dat lang niet altijd realistisch en eerlijk. Daarom kiezen we heel nadrukkelijk voor een aantal prioriteiten de komende jaren.

De prioriteiten volgens de ChristenUnie zijn

  • Betaalbaar wonen, werken aan een rechtvaardige volkshuisvesting
  • Goed zorgen voor Gods schepping
  • Betekenisvolle hulp voor kwetsbaren, het leven is waardevol!

Mostert vervolgt: “We weten ons afhankelijk van God en geloven dus niet in een maakbare samenleving. We kunnen en moeten wel doen wat in ons vermogen ligt en dat wil ik de komende jaren dan ook samen met de nieuwe fractie doen. Wie zijn de overige kandidaten? “Dat maken we de komende weken stap voor stap bekend. Dat houdt het nog een beetje spannend”.

Mostert was in 2020 politicus van het jaar en behoort tot de meest invloedrijke bestuurders van onze regio volgens Rijnstreek Business.