De bibliotheek, Welzijnskwartier en wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever willen een gezamenlijke huisvesting in de wijk Hoornes. De gemeente Katwijk heeft drie locaties op het oog voor het nieuwe ‘Huis van de wijk’.

De gemeente wil de bibliotheek in de Burgt in Rijnsburg vestigen. De vestiging in de wijk Hoornes verdwijnt daarmee, mede door de bezuiniging die de bibliotheek moet maken. De gemeenteraad wil voorkomen dat deze wijk zonder bibliotheek komt te zitten en pleitte daarom voor een bibliotheek in afgeslankte vorm in een ‘Huis van de wijk’.

Het zogenoemde huis moet een plek worden waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen vergaren en iets nieuws kunnen leren. De gemeente is op zoek gegaan naar een locatie hiervoor. Uit het onderzoek zijn drie locaties voortgekomen.

Van Houtenstraat
Een kansrijke optie is de plek van het huidige pand van de wijkvereniging aan de Van Houtenstraat. De locatie is in eigendom van de gemeente. Maar er kleven ook wat nadelen aan. Het pand is in een zeer slechte staat, waardoor nieuwbouw noodzakelijk is. Ook laat het huidige bestemmingsplan geen tweede bouwlaag toe bij eventuele nieuwbouw.

Het wijkgebouw wordt daarnaast in de buurt vergezeld door de grote torenflats. Woningcorporatie Dunavie heeft aangekondigd deze drie flats binnen 10 jaar te slopen voor nieuwbouw. De gemeente wil daarom kijken of het niet logischer is om via een gebiedsgerichte aanpak de nieuwbouw van Dunavie te combineren met het nieuwe wijkgebouw. Het is volgens de gemeente ook nog mogelijk om een tijdelijk wijkgebouw te plaatsen, om vervolgens alsnog met de torenflats tegelijkertijd aan nieuwbouw te starten.

Pnielkerk
Een andere mogelijkheid is nieuwbouw op de plek van de Pnielkerk. De Hervormde Gemeente wil een nieuw kerkgebouw plaatsen in combinatie met (senioren)appartementen en een maatschappelijke bestemming. Het Huis van de wijk zou hier inpassen. De Hervormde Gemeente bekijkt op dit moment of de bibliotheek, het Welzijnskwartier en de wijkvereniging passen bij de waarden van de kerk.

Een derde ‘reserve’ optie is de huidige vestiging van de bibliotheek aan de Hoorneslaan. De gemeente ziet dit als de minst kansrijke optie, omdat het pand moeilijk te verbouwen is.

De opties worden de komende tijd verder uitgewerkt. De gemeente wil in het tweede kwartaal van 2022 een besluit nemen over een locatie.