Pieter Groen beschikt vanaf vorige week over een eigen ‘Science Centre’. Wethouder Knape verrichtte afgelopen vrijdag op een zeer originele en toepasselijke wijze de openingshandeling: door het lint niet door te knippen, maar door te branden. Docenten én leerlingen waren betrokken bij de ontwikkeling van het Science Centre, dat op een toegankelijke manier meer samenhang moet creëren tussen de verschillende bètavakken, zoals biologie, natuurkunde en scheikunde.

Vervolgopleidingen hebben steeds meer behoefte aan leerlingen die niet alleen bepaalde schoolvakken beheersen, maar die ook over ‘vakoverstijgende’ vaardigheden beschikken. Daar speelt de school op in met dit nieuwe en innovatieve concept. “In het Science Centre maken we de bundeling van die vaardigheden aantrekkelijk én zichtbaar”, vertelt Anja van Rhijn, adjunct-directeur tweetalig onderwijs bij Pieter Groen. “Het is bedoeld voor alle leerlingen van Pieter Groen. Daarnaast kunnen leerkrachten van groep 8 hun klas aanmelden om hier letterlijk en figuurlijk een proef op de som te nemen!”

Toekomstbestendig onderwijs
Het Science Centre geeft vorm aan de ambitie van Pieter Groen om toekomstbestendig onderwijs aan te bieden. De nieuwe ruimtes in de zuidvleugel van het schoolgebouw zijn het resultaat van een grote verbouwing, waarbij onder andere ook de mediatheek is verplaatst en zelfwerkplekken voor leerlingen zijn gecreëerd. Zelfstandigheid is ook een speerpunt in het Science Centre. Van Rhijn: “Daarom hebben we, bijvoorbeeld, een flexlab ingericht, met labtafels waar leerlingen zelfstandig experimenten kunnen uitvoeren. En er is ook een green room om video’s te maken.”

Inspirerende leer- en werkomgeving
Van Rhijn legt uit dat Pieter Groen heeft beoogd om uitnodigende ruimtes te creëren die het onderwijs aantrekkelijker maken. “Leerlingen en docenten krijgen hier zin om aan de slag te gaan, dat gevoel willen we hier losmaken. Een inspirerende leer- en werkomgeving, die bovendien aansluit op de maatschappelijke behoefte aan bètageschoold personeel. Dan hebben we het niet alleen over ICT of elektrotechniek, maar ook werken in de verzorgende sector vraagt om veel bètavaardigheden en -kennis; de gemiddelde verpleegster heeft behoorlijk veel scheikundekennis.”

Uitnodigend en aantrekkelijk
Het idee voor het Science Centre is tot stand gekomen na een inspirerend rondje langs hogescholen, universiteiten (Leiden en Delft), bedrijven en andere middelbare scholen. Van Rhijn: “We hebben alle bètadocenten en meerdere leerlingen betrokken bij het traject. Van het bezoeken van die locaties tot het presenteren van hun eigen ideeën, zoals hoe ze de nieuwe ruimtes voor zich zagen. Het Science Centre is dus echt gerealiseerd voor en door leerlingen. Met als resultaat een uitnodigende en aantrekkelijke plek, die aansluit op de maatschappelijke vraag.”