Vandaag start om 13.00 uur de Algemene Beschouwingen. Dit is het moment waar de Katwijkse politieke partijen kunnen reageren op de plannen in de begroting van volgend jaar. Waar moet de gemeente Katwijk haar geld aan uitgeven?

KLAAR
De begroting is vastgesteld en alle moties en amendementen zijn afgehandeld.

Wethouder Adger van Helden is blij dat de begroting is vastgesteld.

Overtuigend college
De wethouders hebben hun best gedaan en konden een aantal partijen overtuigen om de motie niet in te dienen. Vanavond zijn er maar twee moties aangenomen.

De gemeente moet aan de slag met een plus-scenario voor de uitvoeringsagenda armoede waarbij het huidige beleid geïntensiveerd wordt en er meer geld beschikbaar wordt gesteld.

Daarnaast moet het college de gemeentelijke organisatie versterken ten gunste van de versnelling in de woningbouwproductie met een maximum van 250.000 euro.

Amendementen
Er waren zes amendementen. Twee amendementen haalden een meerderheid. De verhoging van de OZB over 2022 wordt uit de begroting gehaald. Ook zullen de hanging baskets zullen terugkeren.

De nachtbus en de hondenbelasting hebben het dit jaar opnieuw niet gered. De voorstellen kregen geen meerderheid.

Twee amendementen zijn uiteindelijk niet ingediend na toezeggingen en uitleg van het college.

achterwege blijven verhoging OZB over 2022

Extra moties en amendementen
Er worden op het laatste moment nog wat voorstellen toegevoegd. Deze beschouwingen waren bijna zonder de hondenbelasting afgesloten en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. De VVD wil deze belasting opnieuw proberen af te schaffen. Wethouder Adger van Helden dacht even dat de partij de belasting vergeten was. Desondanks houdt hij vast aan zijn mening dat afschaffen onverstandig is.

De partij DURF wil een alternatief voor de hanging baskets. Het college omarmt dit alternatief, omdat het bijdraagt aan de groenstructuur. Het antwoord van de wethouder zorgt voor een brede glimlach op het gezicht van Sonny Spek, die alles op alles wil zetten om een terugkeer van de hanging baskets te voorkomen.

De griffier heeft beloofd dat er nu vaart gemaakt wordt. Voor 23.30 kunnen we thuis zijn. Hij durft echter niet te beloven dat de raadsleden er zich ook aan zullen houden.

Spoedverleg
Raadsleden gaan nog met elkaar in overleg over de aangekondigde moties en amendementen. Welke moties krijgen genoeg steun?

Geesten uit het verleden
Wethouder Rien Nagtegaal krijgt weer te maken met twee geesten uit het verleden: de nachtbus en de hanging baskets.

Volgens Nagtegaal is een nachtbus (nog steeds) niet rendabel voor de gemeente en Arriva. De busmaatschappij heeft eerder al aangegeven dat er weinig vraag is naar een nachtbus.

De hanging baskets zijn bij de bezuinigingen gesneuveld, maar CDA pleit voor ’the return of the hanging baskets’. Nagtegaal vindt bloemenmanden aan de lantaarnpalen ‘buitengewoon charmant en leuk’, maar wil het geld liever gebruiken voor het versterken van de groenstructuur en het groenbeleid. ‘32.000 euro per jaar is heel veel geld.’

Energietransitie: ‘Bewoners en bedrijven zullen de investering moeten doen’
Vanmiddag is ook de energietransitie als thema voorbij gekomen. Onder andere over de haalbaarheid en betaalbaarheid. Wethouder Jacco Knape zegt dat de gemeente van alles kan doen, maar dat dit geen resultaat garandeert. De gemeente kan aanjager zijn en bijvoorbeeld campagnes voeren en kortingen geven op duurzame maatregelen dankzij rijksregelingen, maar bewoners en bedrijven zullen de investeringen moeten doen.

Ook zijn er vraagtekens gezet bij de ambitie in de warmtevisie. De gemeente Katwijk wil voor 2030, 5.000 woningen in Katwijk van het gas af. Knape wil die ambitie niet terugschroeven. ‘We zijn wel van heel veel factoren afhankelijk.’ De wethouder noemt daarbij als voorbeeld de wetgeving, rijksgelden en beschikbare duurzame bronnen.

Nederlands Elftal
Ook in de burgerzaal zijn nog een paar fanatiekelingen aanwezig om de vergadering te volgen.

Bouwen, bouwen, bouwen
Wethouder Gerard Mostert mag alle vragen over de woningcrisis beantwoorden. Hij vindt de grote aandacht van de partijen voor de woningcrisis terecht. Mostert: ‘Alles wat wij kunnen doen, zullen we oppakken.’

De wethouder is op meerdere vlakken aan het werk om zoveel mogelijk betaalbare woningen te realiseren in Katwijk. Aan het eind van het jaar wil het college een voorstel indienen voor het invoeren van de opkoopbescherming. Woningen mogen dan niet opgekocht worden door grote investeerders die de huizen willen verhuren. Mostert voert ook gesprekken voor tijdelijke woningbouw op onder andere Valkenhorst, maar ook in de Duinvallei. Toch gaat de prioriteit naar bestemmingsplannen voor permanente woningbouw.

Pittige periode
Wethouder Adger van Helden reageert als eerste op het debat. Het is volgens de wethouder financieel niet meegevallen. De gemeente heeft te weinig geld binnengekregen voor de taken die de gemeente moet uitvoeren. Er is meer geld vanuit het Rijk gekomen, maar het is nog niet genoeg. Daardoor heeft de gemeente pijnlijke keuzes moeten maken.

Van Helden is blij met de begroting die sluitend is, hoewel de gemeente daar flink voor heeft moeten werken. De wethouder heeft de zorgen van de raadsleden gehoord over de komende jaren. De wethouder probeert de raadsleden gerust te stellen met het voorstel om de reserve te versterken. ‘Om voorbereid te zijn.’ Van Helden waarschuwt nog wel voor komende jaren. ‘Ook komende jaren moeten we nog stevige keuzes maken. Bijvoorbeeld over Jeugdzorg en Valkenhorst.’

Moties en amendementen
Vanavond worden er 14 moties en 4 amendementen ingediend. Onder andere over ‘The return of the hanging baskets’, de parkeernorm en de OZB. De meeste moties gaan over de woningnood. Alle partijen willen ‘bouwen, bouwen, bouwen’.

Pauze
Het eerste deel van de vergadering zit erop! Alle partijen hebben hun betoog gehouden. De na de pauze waarin iedereen weer even op krachten kan komen, gaan we verder met een reactie van het college van burgemeester en wethouders.

De hoofdthema’s zijn de wooncrisis, Valkenhorst, energietransitie en groen.

Na het college is het tijd voor het stemmen over de moties en amendementen.

Hart Voor Katwijk en KiesKatwijk
Hart Voor Katwijk en KiesKatwijk slaan de handen in voor deze Algemene Beschouwingen.  De twee partijen willen op deze manier niet dubbel dingen bespreken. Dat geeft ze meer tijd om de ‘hoofdpijndossiers’ te bespreken.

‘Daarnaast geven wij hiermee samen aan dat wij als twee partijen bereid te zijn tot samenwerken’, schrijft Hart Voor Katwijk. ‘En als die samenwerking gevolg krijgt bij anderen dan kunnen we straks zomaar een groter deel van onze burgers vertegenwoordigd zien in dit gemeentelijke machtscentrum.’

De twee partijen vinden het klaar is met de oude conservatieve normen, waarden en visies.  Deze moeten plaats maken voor nieuwe, verse ideeën en aanpak van deze tijd.

HVK en KK willen dat het nieuwe afvalbeleid in de prullenbak verdwijnt. In plaats daarvan pleiten de partijen voor nascheiding. ‘Gooi alles maar in één bak.’

Daarnaast willen de twee partijen dat de gemeente gaat snijden in het personeel. Een bezuiniging van 50 of 60 fte.

De fracties vinden dat het bestuur het de afgelopen periode niet goed heeft gedaan en dat er te veel fouten zijn gemaakt. Ze roepen de kiezers op om de komende verkiezingen anders te kiezen, zodat het huidige college plaats kan maken.

De partijen stemmen niet in met de begroting, ‘omdat het de werkelijkheid niet weergeeft en omdat het de problemen over de verkiezingen heen tilt’.

CDA Katwijk: ‘Een duurzame toekomst voor iedereen’
CDA kondigde het al met een knipoog aan tijdens de opname van de onderstaande video. ‘Wij hebben tijdens de Algemene Beschouwingen nog ‘een snoepje’.’ De partij wil een motie indienen voor de terugkeer van de hanging baskets, die gesneuveld zijn bij de laatste verkiezingen.

 

D66: Investeren in een fossielvrij Katwijk, schoolgebouwen en in maatschappelijke voorzieningen

PvdA Katwijk: De keuzes die we maken, doen er toe
De volgende op lijst is de PvdA

GemeenteBelangen: Doorstroming bevorderen door huurkorting
GemeenteBelangen mag de draad weer oppakken.

PAUZE
De burgemeester schorst de vergadering voor 10 minuten. Na de pauze zijn er nog vijf partijen. ‘Wonen’ lijkt het belangrijkste thema van deze dag en avond te worden.

ChristenUnie: Vertrouwenscrisis
ChristenUnie is als nummer 4 op het lijstje van de burgemeester aan de beurt.

Hard werken met beperkte middelen
Volgens wethouder Adger van Helden geeft de begroting 2022 van de gemeente Katwijk een stevig kader en duidelijk perspectief voor de vraagstukken van het Katwijk van vandaag en morgen.

VVD Katwijk
De VVD is de derde partij die na ruim een uur zijn algemene beschouwingen mag presenteren.

DURF: Wonen, energie, jongeren en democratisering
Als tweede mag Sonny Spek van DURF zijn algemene beschouwingen geven.

DURF kondigt 3 moties en 1 amendement aan.

Raadzaal
De raadzaal is niet leeg vandaag. Burgerleden volgen de vergadering verstopt in de zaal via een live verbinding met de hal van het gemeentehuis.

SGP houdt vast aan zondagsrust
Burgemeester Cornelis Visser heeft de volgorde bepaald door loting. Wouter-Jan Vroeg in de Weij van de SGP mag het spits afbijten vandaag. Alle fractievoorzitters hebben voor de camera van Katwijk Actueel hun algemene beschouwingen samengevat in 1 minuut. Dat is een stuk minder tijd dan ze van de griffier krijgen, maar het is ze allemaal gelukt.

De SGP kondigt alvast een motie aan om meer ambtenaren in te zetten op het thema ‘wonen’.

Geen Fractie Smits
Fractie Smits is niet aanwezig bij de Algemene Beschouwingen. Fractievoorzitter Nelly Smits heeft aangegeven volgend jaar niet mee te doen met de verkiezingen. Ze wil daarom niet meepraten over de begroting van volgend jaar.

Spreektijd
Elke fractievoorzitter krijgt 8 minuten spreektijd. De griffier heeft de voorzitters vooraf een handje geholpen met wat tips.

De raadsleden druppelen één voor één naar binnen.

Geen publiek
Vandaag en vanavond is er geen publiek aanwezig bij de Algemene Beschouwingen. Burgemeester Cornelis Visser heeft besloten geen publiek toe te staan na de persconferentie van het Kabinet afgelopen dinsdag. De vergadering vindt om die reden plaats in hal van het gemeentehuis, zodat er anderhalve meter afstand gehouden kan worden.

Verloop
De vergadering begint met de algemene beschouwingen van de fractievoorzitters over de begroting en de plannen voor 2022. De fractievoorzitters gaan onderling in debat. Aan het eind van de vergadering stemt de raad over de begroting en eventuele moties en wijzigingsvoorstellen van de fracties.