Jongerencentrum Scum zag een subsidieverlaging niet aankomen. Het bestuur is verbaasd en geschrokken van het bedrag wat zo’n 15.000 euro lager is dan het jongerencentrum had aangevraagd bij de gemeente Katwijk. ‘Dit komt voor ons als een nare verrassing.’

Scum vroeg een subsidiebedrag aan van bijna 55.000 euro, maar krijgt van de gemeente een bedrag van iets meer dan 40.000 euro. De organisatie heeft eenzelfde plan ingediend als vorig jaar. ‘Uiteraard wel met wat aanpassingen en verbeteringen, omdat we door de crisis minder konden doen dan we hadden willen doen’, schrijft het bestuur in een brief aan de gemeenteraad.

Vernieuwing
De gemeente vindt de plannen van Scum niet vernieuwend genoeg. Daarnaast wil de gemeente dat jongerencentra zich meer gaan richten op een bredere doelgroep. ‘Locaties enkel gericht op Jeugd- en Jongerenwerk zullen in de toekomst steeds minder wenselijk zijn binnen de gemeente Katwijk’, liet de gemeente onlangs weten.

Het bestuur vindt dat de visie van Scum wel goed omschreven is. De organisatie is het niet eens met de vernieuwing die de gemeente zo graag zou willen zien. ‘Het jongerenwerk is echter niet iets wat constant aan vernieuwing onderhevig is, de methodes die effectief blijken worden ingezet, en er is weinig aan te vernieuwen.’ De gemeente wil bijvoorbeeld dat het jongerenwerk meer inzet op digitale activiteiten en de online wereld van de jongeren. Uit de populariteit van de activiteiten van Scum blijkt dit niet goed te werken. ‘Ook de nieuwe, digitale generatie heeft behoefte aan echt contact.’

Bredere doelgroep
Daarnaast vindt Scum dat er al een bredere doelgroep wordt aangesproken dan men denkt. ‘Onze doelgroep is al jaren hetzelfde: Iedereen is welkom. Dat er van oudsher meer jongeren met ingewikkeldere problematiek opgevangen wordt in Scum neemt niet weg dat er ook ruimte is voor jongeren zonder die problematiek. Iedereen die wil is van harte welkom, en wij begrijpen dan ook niet dat er gedacht wordt dat wij alleen gericht zijn op een relatief kleine groep jongeren.’

Scum roept de gemeente op om alsnog het gevraagde bedrag uit te keren. Met het huidige toegekende bedrag kunnen niet alle plannen uitgevoerd worden. ‘Het grootste deel van de kosten die Scum heeft (bijna 70 procent) zijn vaste lasten, waar we vrij weinig aan kunnen veranderen. We kunnen de jongeren moeilijk in het donker en in de kou laten zitten.’

Geen verbouwing
De relatie tussen de gemeente en Scum is al wankel, nadat de gemeente aangaf dat de grootschalige verbouwing niet meer nodig was. Voor die verbouwing was een bedrag van 585.000 euro gereserveerd, die nu onaangetast blijft staan. Volgens de gemeente was dit in samenspraak met het bestuur van Scum, maar die reageerde verbaasd. Politieke partijen DURF, PvdA en KiesKatwijk vroegen het college van burgemeester en wethouders om opheldering. Het college heeft aangegeven met Scum in gesprek te gaan.