Hart Voor Katwijk en KiesKatwijk willen dat er haast gemaakt wordt met woningbouw op het braakliggende terrein op ’t Ambacht in Katwijk aan den Rijn. Grondeigenaren KBM en De Raad Bouw zijn al jaren bezig om woningbouw mogelijk te maken, maar het is nog niet gelukt om de plannen concreet te maken. De twee politieke partijen dienen donderdag samen een motie in om tijdelijke woningen op het terrein van de voormalige groenteveiling te realiseren. 

HVK en KK zien met tijdelijke woningen kansen voor spoedzoekers, starters en mensen met beperkte financiële mogelijkheden. De fracties willen het college van burgemeester en wethouders met de motie dwingen om snel in actie te komen. De gemeente moet op korte termijn met de grondeigenaren samenwerken om een flink aantal tijdelijke wooneenheden te bouwen.

Die samenwerking is er volgens De Raad Bouw al. ‘KBM en De Raad Bouw zijn al jaren bezig om woningbouw mogelijk te maken op deze locatie, diverse plannen hebben de revue al gepasseerd’, laat adjunct directeur Wouter de Wolff weten. ‘Tot op heden is het nog niet gelukt de plannen concreet te maken, maar wij zijn in gesprek met de gemeente om deze locatie geschikt te maken voor woningbouw.’

Het gaat dan alleen niet om tijdelijke woningen, maar permanente woningbouw. De Wolff: ‘Wanneer woningbouw mogelijk wordt op ’t Ambacht zullen de plannen verder opgepakt worden en zal hier een mooie, duurzame woonomgeving ontwikkeld worden met woningen in diverse prijsklassen’.

HVK en KK willen ook dat gemeente onderzoekt of er subsidiemogelijkheden zijn voor een project met tijdelijke woningen.

De motie wordt donderdagavond in de gemeenteraad besproken. Deze moet worden uitgevoerd als een meerderheid van de partijen de motie steunt.