Het bestuur van jongerencentrum Scum vindt een grootschalige verbouwing van het jongerencentrum op parkeerterrein Noordduinen niet meer noodzakelijk. De gemeente had voor een verbouwing 585.000 euro gereserveerd, maar dat geld blijft voorlopig onaangetast staan.

Scum had jarenlang de wens om het gebouw eens goed op te knappen en was het wachten op de gemeente beu. DURF diende daarom in 2018 een motie in om een concreet plan op te stellen voor de renovatie van Scum. De partij vroeg het college onlangs om een update over de toekomst van de jongerencentra in Katwijk.

De jeugd loopt volgens de gemeente steeds minder zelf naar binnen bij jeugdcentra Scum en De Schuit. De jongeren verschijnen daar meestal na een zetje en doorverwijzing van jongerenwerkers. Daarnaast wordt er ook meer ingezet op digitaal Jeugd- en Jongerenwerk.

Multifunctioneel
Voor de activiteiten die op dit moment georganiseerd worden, is er geen aanpassing van de panden nodig. Volgens de gemeente moet er vooral gekeken worden naar bezetting van de bestaande accomodaties. De panden moeten multifunctioneel gebruikt worden voor verschillende doelgroepen en meerdere functies. Alle Katwijkers moeten er gebruik van kunnen maken. Niet alleen de jongeren.

‘Locaties enkel gericht op Jeugd- en Jongerenwerk zullen in de toekomst steeds minder wenselijk zijn binnen de gemeente Katwijk’, laat het college weten aan DURF. ‘De gemeente wil inzetten op accommodaties die uitnodigend zijn voor een bredere doelgroep’, schrijft het college.

Geen acute noodzaak
De gemeente heeft de afgelopen vier jaar regelmatig met de gebruikers van de jongerencentra gesproken. Uit die gesprekken blijkt dat er geen acute noodzaak is tot verbouwingen. De huidige activiteiten die georganiseerd worden, kunnen nog steeds plaatsvinden. Daar is geen verbouwing voor nodig.

‘Met de partijen zal gesproken worden over de ontwikkelingen en trends binnen het jeugd- en jongerenwerk en welke gevolgen dit heeft voor jongerencentra in de toekomst. Dit zal resulteren in een aanpassing van het krediet en een nieuwe tijdsplanning.’