De herrie die gemaakt wordt bij de werkzaamheden aan de Rijlandroute ter hoogte van Valkenburg blijft onder de maximale hoeveelheid geluidsoverlast die daar gemaakt mag worden. Dat blijkt uit geluidsmetingen. Valkenburgers ervaren last van de trillingen die door de werkzaamheden ontstaan.

Fractie Smits stelde vragen aan het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van klachten die inwoners uitten over onder andere spullen die uit het kozijn vielen door trillingen.

De geluidsoverlast wordt gecontroleerd bij vijf punten langs de werkzaamheden aan de Meanderlaan, Duinzicht, Valkenhorst en Veldzicht.

De toegestane geluidsbelasting bij bouwwerkzaamheden is vastgelegd in het bouwbesluit.  Het gemiddelde van een dag mag niet boven de 80 decibel uitkomen. Daarnaast mogen bepaalde geluidsbelastingen op de gevel van geluidsgevoelige objecten niet langer dan een vastgesteld aantal dagen plaatsvinden.

‘Uit de metingen tot nu toe kan gesteld worden dat de waarden die gemeten zijn in lijn zijn met de gemaakte voorspellingen’, antwoordt het college op de vragen van Fractie Smits.

Tijdens de werkzaamheden zijn er geen waarden boven de 80 decibel gemeten. Een meting aan de Valkenhorst kwam daar wel bij in de buurt met 78,4 decibel. Bij dit meetpunt werd er drie dagen op rij boven de 70 decibel gemeten, maar ook dat is binnen de toegestane vijftien dagen.