‘Stop met streven naar een sprookjesbos.’ Die boodschap kwam meneer Van Duijn namens de eigenaar van de Kwakelwei bij de gemeenteraad afleveren. De eigenaar wil projectontwikkelaar Van Rhijnbouw 30 villa’s met een stadspark laten bouwen op het laatste stuk groen in Katwijk aan den Rijn. Volgens hem is woningbouw de enige haalbare en realistische oplossing om op die plek een stadspark aan te leggen.

De discussie over de invulling van de Kwakelwei blijft doorsudderen. Ook in het Groenstructuurplan dat vorige week in de gemeenteraad werd besproken staat er niet zwart op wit dat de Kwakelwei vrij moet blijven van woningen. In het beleidsplan staat wel dat de gemeente hier een multifunctioneel parkgebied voor zich ziet.

De strijd om de Kwakelwei wordt gevoerd tussen de eigenaar van de Kwakelwei (die op dit moment niets met dit gebied kan, omdat het een agrarische bestemming heeft) en Stichting Vrienden van het Rijnpark.

Beide partijen probeerden vorige week donderdag opnieuw de gemeenteraad te overtuigen.

Stichting Rijn Park stelt voor dat de gemeente Katwijk of een privaat-publieke organisatie het stuk grond van de Kwakelwei koopt. Het park kan daarna aangekleed worden met bijvoorbeeld giften vanuit het bedrijfsleven of van inwoners.

Volgens de eigenaar is een stadspark financieel alleen haalbaar in combinatie met woningbouw. Van Duijn: ‘Met alles respect voor de onderzoeken die Stichting Vrienden van het Rijnpark gedaan heeft, maar met die 500.000 euro die in dat rapport genoemd wordt, ga je echt niet in de buurt komen van een aangelegd stadspark. Als er geen kostendragers zijn, gaat dit park niet aangelegd worden’.

In het stadspark van Van Rhijnbouw hoeven niet alleen villa’s te worden gebouwd. Een Knarrenhof, of andere soort woningbouw zou ook nog mogelijk zijn. 80 procent van de Kwakelwei blijft in ieder geval groen, volgens Van Duijn.

Wethouder Rien Nagtegaal wilde nog geen antwoord geven op de vraag of een stadspark zonder woningen wel haalbaar is. Nagtegaal: ‘Daar hebben we nog onvoldoende onderzoek voor gedaan’.
De gemeente Katwijk heeft ook nog geen gesprek gevoerd met de huidige eigenaar. Dat is de wethouder nog wel van plan.