De MareGroep en Servicepunt Werk slaan de handen ineen en gaan samen verder als Provalu. De nieuwe organisatie wil samen werken aan een inclusievere arbeidsmarkt door werk, ontwikkeling en re-integratie mogelijk te maken.

De twee partijen bundelen de krachten voor een betere werkwijze. De organisaties willen door het samenvoegen efficiënter, maar ook ondernemender en pro-actiever aan het werk vanuit één loket. Medewerkers, partners en werkgevers hebben nog maar te maken met één loket en één contactpersoon die hen helpt. 

‘Werkgevers in de regio kampen met krapte op de arbeidsmarkt en denken niet direct aan de mogelijkheden van onze medewerkers’, vertelt Rinco Knoop, directeur van Provalu. ‘Mensen die door verschillende oorzaken minder makkelijk een kans of een plek krijgen op de arbeidsmarkt, maar die we met de juiste zorg en begeleiding vaak wél succesvol kunnen koppelen met werkgevers. Door breder te kijken dan functieprofielen alleen of door de inzet van een grote diversiteit aan opleidingen, trainingen of andere trajecten. We doen net dat stapje extra omdat we weten wat het betekent om weer mee te doen in de maatschappij. Dit levert niet alleen perspectief op voor de betreffende medewerker, maar ook een werkgever is over het algemeen enthousiast. Waarom? Naast een dankbare medewerker wordt concreet invulling gegeven aan de maatschappelijke rol als werkgever. Dubbele winst dus eigenlijk.’

Ook wethouder Adger van Helden is blij met de nieuwe vorm van de organisatie. ‘Provalu is er voor onze inwoners en voor onze werkgevers. Ik ben blij met de stappen die we gezet hebben om deze integratie naar een nieuwe organisatie te realiseren. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen aan onze samenleving; werk is daarbij een essentieel onderdeel. Doordat MareGroep en ServicepuntWerk hun krachten nu hebben gebundeld kunnen zij hier nog beter invulling aan geven. En dat is goed nieuws voor onze inwoners die op zoek zijn naar werk en voor werkgevers die op zoek zijn naar personeel’.