Het college van burgemeester en wethouders (b&w) is ervan overtuigd dat de Morgenster niemand zal discrimineren bij toelating tot het nieuwe woonzorgcomplex op de plek van basisschool De Krulder aan de Van Lierestraat. Volgens het college is lidmaatschap van een kerk geen vereiste.

In de gemeenteraad ontstond in april een discussie over het nieuwe woonzorgcomplex. Het stuk grond wordt zonder aanbesteding door de gemeente Katwijk aan de Morgenster gegund. Het college vond een aanbesteding voor organisaties met eventueel een vergelijkbaar initiatief onnodig, omdat er veel interesse zou zijn in een woonzorg-complex met een reformatorisch-christelijk karakter.

De stichting is al een aantal jaar op zoek naar een locatie voor de bouw van een woonzorgcentrum met een reformatorisch-christelijk karakter. De Morgenster heeft zelf geen ervaring met de realisatie en exploitatie van een woonzorgcomplex en werkt daarom samen met de Lelie Zorggroep en Estea.

Hart Voor Katwijk uitte in een brief aan het college haar zorgen over de statuten van de Morgenster. In die statuten staat beschreven dat je lid moet zijn van een bepaalde selectie kerken om in aanmerking te komen voor een plaats bij de Morgenster.

De Lelie Zorggroep bepaalt wie een woning wordt toegewezen en die partij vindt lidmaatschap van een kerk geen vereiste. Toewijzing gebeurd op basis van de mate en urgentie van de zorgvraag. De Morgenster heeft wel invloed op de huisregels en dus de leefsfeer, erkent het college.

Maar, in die huisregels zal nimmer een artikel opgenomen worden met betrekking tot een eventuele uitsluiting in het kader van een geloofsovertuiging, antwoordt b&w op vragen van Hart Voor Katwijk.