Hart Voor Katwijk ziet niets in het collegevoorstel om op zaterdag een fietsverbod in het winkelcentrum van Katwijk aan Zee in te voeren. De gewenste veiligheid wordt volgens de oppositiepartij niet opgelost.

De Badstraat, een gedeelte van de Voorstraat en de Princestraat zouden voortaan op zaterdag niet meer toegankelijk moeten worden voor fietsverkeer. Op die manier wordt het wandelende publiek niet meer gestoord. De overige dagen van de week zijn de straten gewoon open. “Dit schept allen nog maar meer onduidelijkheid”, zegt Leon Krijgsman in de commissievergadering. “En dat het de veiligheid ten goede komt valt ook nog maar af te wachten. Op zaterdag rijden er tot 12 uur nog wel gewoon vrachtwagens en andere busjes in de straten om de winkels te bevoorraden.”

“De inrichting van het winkelcentrum is de afgelopen decennia zo vaak aangepakt, dat het inmiddels een ratjetoe van ideeën en vormgeving is geworden. Hoe lovend men ook is over de nieuwste inrichting, het verkeer en het winkelend publiek zijn hiervan de dupe. Het lijkt in Katwijk nooit in één keer goed te kunnen gaan”, aldus Krijgsman, die zich ook stoort aan alle overvloed aan verkeersborden bij de entrees van het winkelgebied. Daar gaat gelukkig wel iets aan gebeuren.

“Het is absoluut een goed plan om te gaan bekijken hoe de stalling van fietsen kan worden aangepakt. Want ook die staan nu kris kras overal geparkeerd. Een gebouwde, eventueel bewaakte, fietsenstalling aan de rand van het gebied is wat ons betreft zeer welkom.” Ook worden er extra fietsbeugels in de straten geplaatst. “Eigenlijk heel dubbel. Aan de ene kant wordt er gezegd; kom maar, zet je fiets maar hier neer. Aan de andere kant ga je de fietser op zaterdag verbieden om daar te komen. Of je moet de fiets aan de hand het hele dorp door meenemen. Ik denk niet dat de meeste fietsers daar zin hebben.  Zo’n verbod moet ook gehandhaafd worden. Dat kost weer extra geld. De overheid hoeft niet altijd met een boze wijzende vinger op te treden. De burger is mans genoeg om zelf na te denken.”