De gemeente Katwijk vraagt inwoners om te helpen bij de zoektocht naar plek voor woningen. Waar kan nog gebouwd worden, op welke wijze, hoe hoog en wat is daar voor nodig?

Dit zijn enkele vragen die beantwoord moeten worden in de zogenoemde Verdichtingsvisie waar de gemeente aan werkt. In die visie wordt niet alleen gekeken naar beschikbare ruimte voor woningen. Ook het gebruik van ruimte voor bedrijven, groen en recreatie wordt besproken.

Wethouder Gerard Mostert: ‘Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg staan voor grote opgaven op het gebied van onder andere mobiliteit, woningbouw, energietransitie, bedrijvigheid en recreatie. Hiervoor is veel ruimte nodig. In de zogenaamde Verdichtingsvisie wordt onderzocht welke ruimtevraag er de komende jaren concreet op ons afkomt en welke ruimte er binnen de gemeentegrenzen beschikbaar is. Daarover willen we heel graag met de inwoners in gesprek’.

De gemeente nodigt inwoners uit om op dinsdag 21 september in Tripodia vanaf 19.30 uur mee te denken over de verdichting en om de kansen en bedreigingen gezamenlijk in kaart te brengen. Vanwege de coronamaatregelen dient u zich van tevoren aan te melden voor deze avond. Aanmelden moet voor 16 september via een email naar t.nahuijsen@katwijk.nl (Tim Nahuijsen).