De gemeente Katwijk verhoogt de starterslening van 30.000 naar maximaal 50.000 euro. De gemeente wil met deze regeling lokale starters een steuntje in de rug geven op de lastige woningmarkt.

Met een starterslening kan een starter het verschil overbruggen tussen de aankoopkosten van de woning en het maximale bedrag dat hij of zij op basis van het inkomen kan lenen.

CDA Katwijk stelde vorig jaar vragen aan het college van burgemeester en wethouder over het verruimen van de starterslening. De gemeente liet toen weten een verruiming te onderzoeken.

Katwijkse starters hebben het moeilijk door de stijgende huizenprijzen en strengere hypotheekeisen. Daarnaast zijn er maar weinig betaalbare woningen voor starters. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal verstrekte startersleningen vanaf 2017 ‘aanzienlijk’ lager is dan in de jaren daarvoor. In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van het maximale leenbedrag van 30.000 euro.

‘Het aanbod van woningen tot aan de NHG-grens (325.000 euro) in Katwijk is beperkt’, legt de gemeente uit. ‘Voor huishoudens met een laag of middeninkomen zijn de woning aan de onderkant van de markt nauwelijks meer betaalbaar, tenzij men overwaarde uit een vorige woning heeft of anderszins eigen geld heeft. Als men daar niet over beschikt kan de starterslening helpen.’

Over de lening ontstaat regelmatig de vraag of deze niet leidt tot hogere huizenprijzen. Volgens de gemeente is dit niet waarschijnlijk. ‘Gezien de beperkte omvang van het marktaandeel van kopers met een starterslening is de invloed op verkoopprijzen minimaal. Ook door het Kadaster wordt dit in hun onderzoek (april 2019) bevestigd. De schaarste aan woningen en de lage rentevoet hebben een veel groter effect op de prijs van koopwoningen.’