Een dode meeuw voor een restaurant, een kapot verkeerslicht, scheve stoeptegels of de vraag om meer snelheidsheidscontroles in een straat. Inwoners van Katwijk hebben in de eerste helft van dit jaar bijna 8.000 meldingen gemaakt in ‘Fixi’, het meldsysteem van de gemeente. Een jaar eerder waren dit er nog geen 6.000.

In Fixi kan door inwoners en bezoekers melding worden gemaakt over onvolkomenheden in de openbare ruimte zoals vernieling, slechte bestrating, een kapotte parkeermeter of ondergrondse container, afgewaaide takken of zwerfafval.

Raadsleden merkten in juli op, dat er veel meldingen in Fixi niet behandeld waren door de  gemeente. Op 12 augustus waren 354 meldingen nog niet afgehandeld. Terwijl de gemeente zichzelf als norm heeft gesteld om binnen twee dagen actie te ondernemen.

Volgens het college worden de meldingen steeds complexer. Zoals het verzoek tot aanpassing van een verkeerssituatie of inrichting van de openbare ruimte of meldingen over parkeerdruk. Van de 7.663 meldingen die tussen 1 januari en 1 juli zijn gemaakt, worden 1.885 bestempeld als complexe meldingen.

Voor die complexe meldingen is door de gemeente geen tijdsbestek voor de afhandeling vastgesteld. De gemiddelde afhandelingstermijn van deze meldingen is 22 dagen.

De gemeente wil de komende tijd onderzoeken of er een andere werkwijze nodig is voor de complexe meldingen. De openstaande meldingen krijgen de komende weken alsnog prioriteit.