Leden van de wijkraad krijgen geen 10 euro van de gemeente Katwijk. Wijkraad Katwijk Noord wil voor elk lid maandelijks een tientje als onkostenvergoeding, maar de gemeente heeft dat verzoek afgewezen.

Katwijk heeft vijf wijkraden. Elke wijkraad helpt het college van burgemeester en wethouders door advies te geven over de leefbaarheid en leefomgeving in iedere wijk. De wijkraden krijgen ook ieder jaar een budget van de gemeente om de leefbaarheid in die wijken te verbeteren. Inwoners van een wijk kunnen daarvoor ideeën aandragen.

Wijkraad Katwijk Noord vraagt om een jaarlijks bedrag van 120 euro om ieder lid elke maand 10 euro te kunnen geven voor gemaakte kosten voor bijvoorbeeld het gebruik van elektriciteit, internet en alle telefoontjes die gepleegd moet worden.

De gemeente Katwijk vindt dat die waardering al wordt uitgedrukt in een jaarlijkse diner met de voltallige wijkraad. De leden krijgen hiervoor een cadeaubon van 50 euro. Daarnaast kunnen leden al kosten voor bijvoorbeeld printpapier en inkt declareren bij de wijkregisseur. Bovendien wordt het gevraagde bedrag van 10 euro per wijkraadslid volgens de gemeente niet goed onderbouwd.

De andere vier wijkraden hebben de gemeente laten weten dat zij een vergoeding niet nodig vinden. ‘Toekenning van een vergoeding aan alle wijkraden, terwijl vier van de vijf er bewust voor hebben gekozen om de aanvraag niet te ondersteunen is niet uit te leggen’, concludeert de gemeente.