Uit het onderzoek blijkt de bouwstof Beaumix te voldoen aan de wettelijke eisen. Er ontstonden twijfels over de bouwstof door aangetroffen verbrande batterijen en plastic.

Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd door onderzoeksbureau Antea. Zo zijn er twaalf verschillende monsters afgenomen, waarbij er extra aandacht was voor de plekken waar de giftige stoffen zijn aangetroffen. Er zijn twee kleine afwijkingen gevonden die binnen een correctiefactor vallen, wat vergelijkbaar is met de meting van een snelheidsovertreding. Ook is er een ketenonderzoek gedaan naar het proces van productie tot en met het transport van Beaumix naar de Tjalmaweg. Hieruit blijkt dat de juiste stappen zijn genomen.

Door de uitkomsten is er geen juridische reden om het gebruik van de bouwstof te stoppen of maatregelen te treffen voor Boskalis. Toch is de gemeente nog in gesprek met de provincie en Boskalis om eventuele maatregelen te treffen op de plekken waar de waardes afweken. Ook overwegen zij af te zien van het verdere gebruik van Beaumix binnen het project. De gemeente kan dit echter niet afdwingen.

Op woensdag 14 juli van 19:00 tot 20:00 uur organiseert de gemeente een online spreekuur via Facebook. Tijdens dit spreekuur kunnen er vragen gesteld worden over het onderwerp aan wethouder Rien Nagtegaal en deskundigen.