De gemeente Katwijk heeft van de overheid steunpakketten gekregen om zo de problemen die door de crisis zijn ontstaan of zijn verergerd, gericht aan te pakken.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een deel van de bedragen te gebruiken voor jongeren, armoede, eenzaamheid, kwetsbare groepen en cultuur.

De plannen worden per doelgroep uitgewerkt met verschillende partners. Denk hierbij aan het inzetten van cultuurmiddelen om meer ontmoetingen te stimuleren, mentale ondersteuning aan jongeren te bieden en activiteiten te organiseren voor oudere inwoners om vitaliteit te bevorderen en minder eenzaamheid tegen te gaan. Ook is er aandacht voor kwetsbare groepen, zoals verstandelijk beperkten.

‘Juist door het coronacrisis is dit extra relevant geworden’, licht wethouder Adger van Helden toe ‘Met deze middelen wordt ook de samenwerking tussen professionele en vrijwilligersorganisaties versterkt. Zo willen we meer inzetten op preventie en voorkomen dat lichte problematiek niet erger wordt’.

Na de zomer besluit het college over de definitieve projecten en bespreekt de gemeenteraad het budget.