De gemeente Katwijk wil inwoners die in armoede terechtkomen of blijven perspectief bieden. Er is in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de aanpak van armoede en samen met een klankbordgroep een plan opgesteld.

Het plan zet in op het op tijd herkennen en signaleren van armoede. Er wordt gefocust op het bespreekbaar maken van armoede en het bekend maken van ondersteuning en regelingen in Katwijk. Op die manier hoopt de gemeente armoede van generatie op generatie te voorkomen.

‘Wij zien dat geldzorgen grote invloed hebben op gezinnen en dus op het gezond en veilig opgroeien van kinderen. We zijn alert op signalen zodat we ouders en jeugdigen kunnen helpen door te informeren of verwijzen naar andere organisaties die hen verder kunnen helpenΒ΄, geeft Suzan van Waarden van Jeugdgezondheidzorg GGD Hollands Midden aan.

Uit het onderzoek blijkt dat er veel kansen liggen binnen de samenwerking tussen partners, zodat er veel meer bereikt kan worden. De sturing vanuit de gemeente Katwijk is hierbij belangrijk. Wethouder Adger van Helden: β€˜We doen al veel tegen armoede en schulden, maar er is meer nodig. Samen met onze partners gaan we hard aan de slag om armoede te voorkomen en verminderen.’

In Katwijk hebben ruim 2500 huishoudens een laag inkomen, waarvan 500 gezinnen zijn met kinderen.