Het college van burgemeesters en wethouders heeft een groenstructuurplan samengesteld. Met dit plan geven zij richting aan het versterken van de biodiversiteit in het bestaande groen van de gemeente. Er wordt gekeken naar de samenhang van alle bomen, parken, groengebieden, water en groenstroken.

‘Met dit groenstructuurplan is vastgelegd waar het in onze gemeente groen is, waar het groen zou moeten worden en waar het groen beter kan worden in Katwijk’, vertelt wethouder Rien Nagtegaal. In het plan zijn er verbeterpunten in kaart gebracht, kansen op vergroening benoemd en het plan biedt handvatten voor het beheer en onderhoud.

De gemeente Katwijk heeft al eerder het besluit genomen om nog maar één of twee keer per jaar te maaien om de biodiversiteit op een aantal plekken in de gemeente te verbeteren.

Gemeente wil minder maaien voor meer biodiversiteit

Het groenstructuurplan wordt na de zomer voorgelegd aan de gemeenteraad, die goedkeuring moet geven voor verdere uitwerking van het plan.