De gemeente werkt aan een toekomstplan voor alle kerkgebouwen in Katwijk. Met dit plan wil de gemeente de gebouwen toekomstbestendig maken en voorkomen dat karakteristieke panden verloren gaan.

Het plan haakt in op De Nationale Kerkenaanpak. Landelijk wordt verwacht dat veel kerkgebouwen de komende jaren hun religieuze functie verliezen. ‘Ook zal de exploitatie van de kerkgebouwen steeds lastiger te dragen en zet het afnemende aantal actieve gelovigen het voortbestaan van veel kerken onder druk.’ Onderdeel van die Kerkenaanpak is een kerkenvisie op gemeentelijk niveau.

Leegstand
Daarvoor pleitte ook de gemeenteraad met een motie in 2019. Met een kerkenvisie willen raadsleden ongewenste leegstand en sloop van kerkgebouwen voorkomen.

Katwijk heeft op dit moment zo’n 25 kerkgebouwen waarvan 4 als Rijksmonument zijn aangewezen en 6 als gemeentelijk monument.

Gesprek
De gemeente wil de komende periode met alle kerkeigenaren en gemeenschappen in gesprek. Daarin wordt besproken hoe de kerken in de toekomst gebruikt kunnen worden en hoe zij de toekomst voor zich zien. Hierna wil de gemeente inventariseren welke mogelijkheden en kansen er zijn voor de kerken.

Om gemeenten een handje op weg te helpen met een kerkenvisie, krijgt Katwijk een bedrag van 50.000 euro vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).