Drie overleden verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog hebben deze week van de gemeente Katwijk een nieuw straatnaambord in Rijnsburg gekregen. De naamborden aan de Johannes Poststraat, de Jan Wildschutstraat en de Burgemeester Hermanssstraat zijn nu voorzien van een onderschrift.

De nieuwe borden werden dinsdag 4 mei door de burgemeester onthuld.

Burgemeester CornelisVisser: ‘Dit is een eerbetoon aan drie bijzondere verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog. Helaas wisten sommige jongeren niet meer wat deze mensen hebben gedaan en daarom hebben inwoners gevraagd om de straatnaambordjes te voorzien van onderschriften. De gemeente heeft dat graag gedaan. Daarmee wordt hun rol voor onze vrijheid zichtbaar’.

Foto: Burgemeester Visser onthult Rijnsburgse straatnaamborden met informatie over verzetshelden.

De drie verzetsmannen hebben een grote rol gespeeld tijdens de oorlog.

Johannes Post 4 oktober 1906 – 16 juli 1944

Verzetsleider in WOII, gefusilleerd in de duinen bij Overveen 16 juli 1944.

Johannes Post was een Nederlandse verzetsleider tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tot 1942 hield Johannes Post zich met ‘kleinere’ verzetsdaden bezig, zoals het weigeren om inkomstenbelasting te betalen aan de Duitsers en het rondbrengen van illegale lectuur. Daarop volgde het inzamelen van distributiebonnen, vervalsen van persoonsbewijzen en het regelen van onderduikadressen in Drenthe voor Joden. Zijn eerste revolver kreeg hij van zijn broer Marinus. Hiermee zette Johannes de eerste stappen in het gewapend verzet. In de loop van 1943 werd Johannes Post lid van de top van de Landelijke Knokploegen (LKP). Hij werkte met zijn broer Marinus onder andere vanuit Rijnsburg waar hun broer Henk Post predikant was. Hij werd door de Duitsers doodgeschoten in de duinen van Overveen.

Burgemeester Hermans 24 augustus 1910 – 18 april 1945

Gerard Hermans, burgemeester van Rijnsburg van 1942 tot 1944, verzetsman in WOII,
overleden in concentratiekamp Neuengamme april 1945.

Van 1942 – 1944 was Gerard Hermans burgemeester van Rijnsburg. Destijds een bolwerk van verzet. Het gezin raakt bevriend met het doktersechtpaar Edzard en Jo van der Laan. Gerard woonde bijeenkomsten van het Rijnsburgse verzet bij en regelde voor hen persoonsbewijzen, Ausweisen en distributiekaarten. Na een succesvolle overval op het gemeentehuis in Leiderdorp in januari 1944 hield Johannes Post zich met zijn knokploeg schuil in Rijnsburg. De buit bestond uit het hele bevolkingsregister, de gemeenteadministratie, blanco persoonsbewijzen en een persoonsbewijsstempel. Hermans gebruikte het stempel, als het nodig was. Iemand verraadde hem bij de Gestapo. In maart 1944 is hij gearresteerd en naar Scheveningen gebracht. In concentratiekamp Neuengamme is hij naar subkamp Wöbbelin bij het plaatsje Ludwigslust verplaatst waar hij in april 1945 is overleden. Na de oorlog is zijn naam in herinnering vermeld op het Rijnsburgse oorlogsmonument.

Jan Wildschut 28 november 1913 – 31 januari 1945

Verzetsman in WOII, overleden in concentratiekamp Leonberg 31 januari 1945

Jan Wildschut sloot zich aan bij de verzetsploeg van Johannes Post. Hij schoot in Rijnsburg een Nederlandse jodenjager dood die op het punt stond een joods meisje te arresteren. In juni 1944 werd Wildschut gearresteerd na een mislukte overval op een distributiekantoor in Haarlem. Toen hij wilde ontsnappen, werd hij door de Duitsers opgepakt door toedoen van een NSB’er. Post heeft nog tevergeefs geprobeerd Jan te bevrijden uit het Huis van Bewaring in Amsterdam. Jan Wildschut is toen naar de bunker in Vught vervoerd en vervolgens in 1944 afgevoerd naar Duitsland. Op 31 januari 1945 is hij in Kamp Leonberg overleden.