Het volledige bestuur van RTV Katwijk stapt deze week op. Het bestuur en de medewerkers werden het na veel gesteggel niet eens over de vorming van een streekomroep met Omroep Bo.

De verdeeldheid binnen de lokale omroep werd in januari pijnlijk duidelijk tijdens een raadscommissie over de vorming van een streekomroep. Een aantal medewerkers van RTV Katwijk gaven toen aan dat zij bang zijn voor een mogelijke fusie met Omroep Bo, waarbij de identiteit van de Katwijkse omroep verloren gaat. Uit de gesprekken met de medewerkers bleek dat de vrijwilligers en het bestuur lijnrecht tegenover elkaar stonden. De gemeenteraad wilde na die vergadering vervolgens niet meer verder praten over de vorming van de streekomroep en de kosten die daarbij horen. RTV Katwijk kreeg opdracht om eerst de puinhoop binnen de eigen organisatie op te ruimen.

Dat is niet gelukt. De samenwerking met Omroep Bo en vorming tot streekomroep werd vorige week vrijdag samen met de medewerkers besproken. Een meerderheid bleek toen de plannen niet te steunen. Volgens het bestuur was er in september vorig jaar tijdens een Algemene Ledenvergadering nog wel een meerderheid om samen te gaan met Bo in een federatieve vorm.

‘Het onoverkomelijke verschil van inzicht over de te volgen koers, om ook de Katwijkse lokale identiteit in de toekomst te kunnen borgen in een streekomroep, heeft geleid tot het unaniem genomen bestuursbesluit om af te treden en de komende dagen als bestuur louter de lopende zaken af te ronden’, laat het bestuur van RTV Katwijk weten. ‘Deze moeilijke beslissing werd mede versterkt door het gebrek aan vertrouwen in de bestuursleden persoonlijk. Het is nu aan de medewerkers om verder vorm te geven aan een toekomstbestendige lokale omroep die past in de plannen van de overheid.’

Voor de vorming van de streekomroep zou Omroep Bo naar het pand van Uitgeverij Verhagen aan de Ambachtsweg in Katwijk verhuizen. Daar is ook RTV Katwijk gehuisvest. De omroep van Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout laat via een eigen berichtgeving weten dat het bestuur van Bo teleurgesteld is. Het bestuur van Bo wil nu inzetten op een toekomst al zelfstandige omroep. Daarbij wordt samengewerkt met de NOS en omroep West.